Được Dựng Nên Mới Trong Đấng Christ – 24/9/2022

3530

 

 

II Cô-rinh-tô 5:16-17

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô có những thay đổi diệu kỳ nào khi nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã chết và sống lại cho mình? Điều gì chứng tỏ Sứ đồ Phao-lô đã được dựng nên mới trong Đấng Christ hoàn toàn? Bí quyết để bạn được dựng nên mới trong Đấng Christ là gì?

Kể từ khi nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã chết và sống lại cho mình, Sứ đồ Phao-lô xác định từ đây ông không còn đánh giá người khác theo quan điểm xác thịt, tức quan điểm của thế gian như các tín hữu tại Cô-rinh-tô đang đánh giá nhau khiến xảy ra nhiều xung đột, chia rẽ. Trước khi trở nên một Phao-lô “theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Cô-rinh-tô 1:1), ông cũng đã “…từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ” (câu 16) vì thế ông đã bắt bớ Hội Thánh rất nhiều. Nhưng từ khi Đức Chúa Trời dùng ân sủng gọi ông, vui lòng bày tỏ Đức Chúa Giê-xu Christ cho chính Sứ đồ Phao-lô thì đời sống ông bắt đầu đón nhận sự thay đổi diệu kỳ. Tên ông được thay đổi từ Sau-lơ thành Phao-lô. Ông quyết định sẽ không còn nhận biết Đức Chúa Giê-xu theo xác thịt nữa. Sứ đồ Phao-lô trở thành “…người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” khi ông “ở trong Đấng Christ” (câu 17).

Đời sống của Sứ đồ Phao-lô là bằng chứng rõ ràng, sống động nhất về một đời sống kết quả và đổi mới trong Đấng Christ. Bởi thế, Sau-lơ mà mọi người được biết trước kia là người cản trở công việc Chúa và bắt bớ Hội Thánh Đức Chúa Trời thì nay không những ông mang tên mới là Phao-lô mà hành động và lời nói của ông cũng đổi mới, ông tận tâm tận lực rao truyền Đấng Christ cho những người chưa được cứu. Thật như Lời Chúa đã phán, những sự cũ đã qua đi, giờ đây ông là người được dựng nên mới hoàn toàn.

Nhìn lại đời sống của mỗi chúng ta, là những người đã được Đức Chúa Trời ban cho ân sủng, sự khôn sáng để nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã sống lại và đang sống trong chúng ta, nhưng nhiều khi chúng ta vẫn không thấy “mọi sự đều trở nên mới”. Vì sao? Vì chúng ta chưa “ở trong Đấng Christ”. Vì thế chúng ta vẫn còn sống theo lòng ích kỷ và tham vọng cá nhân của con người xác thịt. Lời Đức Chúa Trời đến với chúng ta chỉ dừng lại trong trí não, mà không đụng đến tấm lòng nên chúng ta vẫn còn nói, suy nghĩ, hành động theo sự thúc giục của con người cũ tội lỗi. Hãy cứ ở trong Đấng Christ như nhánh nho gắn chặt vào gốc nho thì nguồn sống của Đức Chúa Trời sẽ tuôn tràn, đổi mới đời sống chúng ta để luôn sống ích lợi cho Ngài.

Bạn có luôn ở trong Đấng Christ để mọi sự đều trở nên mới không?

Kính lạy Đức Chúa Giê-xu Christ kính yêu! Con tạ ơn Chúa vô cùng khi nghĩ đến tình yêu Ngài dành cho con, nguyện xin tình yêu ấy luôn thôi thúc con sống đời sống đẹp lòng Ngài để con kinh nghiệm một cuộc đời hoàn toàn đổi mới khi được ở trong Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 16

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcDưi Hrih Mrâo Hlăm Krist – 24/9/2022
Bài tiếp theoKhánh Hòa: Ra Mắt Điểm Nhóm Thị Trấn Khánh Vĩnh