Duah Klei Thâo Mĭn – 25/1/2022

905

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 9:1-8

Êlan kliăng: “Klei knhâo jing klei yuôm hĭn; snăn, mă bĕ klei knhâo; hlăm jih mnơ̆ng ih mâo, mă bĕ klei thâo săng” (Klei Bi Hriêng 4:7)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya hdră kñăm Mtao mniê čar Sêba nao ti Yêrusalem? Ya klei ñu ƀuh leh anăn si ngă hlăm ai tiê ñu? Mơ̆ng ya tur knơ̆ng drei khăng dlăng sĭt čiăng mâo klei bi mklă?

Mtao mniê čar Sêba hmư̆ lač kơ klei thâo mĭn Mtao Y‑Salômôn anăn ngă sa gưl nao čhưn sui čiăng tui duah mtao leh anăn duah klei thâo mĭn. Ñu čiăng ƀuh ti ală mta leh anăn hmư̆ ti knga klei thâo mĭn Mtao Y‑Salômôn. Snăn ñu hmư̆ leh klei thâo mĭn mơ̆ng mtao leh gơ̆ wĭt lač jih jang klei êmuh dleh dlan leh anăn amâo mâo ôh ya klei gơ̆ “amâo dưi mblang kơ ñu”. Ñu ăt ƀuh leh ti ală mta klei thâo mơ̆ng mtao leh ƀuh sang gơ̆ mdơ̆ng leh, mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ti jhưng huă gơ̆, mdhô̆ dôk kơ phung khua gơ̆, bruă phung dĭng buăl gơ̆ leh anăn čhiăm ao digơ̆ hơô, phung dĭng buăl djă kčok gơ̆ leh anăn čhiăm ao phung anăn, leh anăn mnơ̆ng Mtao Y‑Salômôn myơr čuh ti sang Yêhôwa. Ñu bi kngăr kyua dŭm klei anăn êngao kơ klei ñu bi mĭn. Hŏng mnuih ênuk Klei Bi Mguôp Hđăp snăn klei thâo mĭn amâo djŏ knŏng bi êdah hlăm klei blŭ tlao nao hriê ôh ƀiădah lŏ bi êdah hlăm klei kriê dlăng, gĭt gai, hlăm kiê kngan thâo mbruă… (Klei Kbiă 31:3-6). Jih jang klei ñu ƀuh bi êdah klei thâo mĭn êdah kdlưn mơ̆ng Mtao Y‑Salômôn.

Wăt tơdah Mtao mniê čar Sêba mâo leh djăp klei msĕ si ngă pô kiă kriê čar, klei mdrŏng sah… ƀiădah ñu ăt suăi êmăn tui duah klei thâo mĭn brei drei ƀuh hŏng mtao mniê mơ̆ng anôk kbưi anăn klei thâo mĭn jing yuôm bhăn êdi. Hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei mâo spăn êlan ƀiădah mâo pă êlan lač kơ “klei thâo mĭn”. Klei thâo mĭn tinei jing mơ̆ng Aê Diê, mdê hŏng klei thâo mĭn ti lăn ala. Klei thâo mĭn ti lăn ala čiăng drei đăo knang hlăm klei djhưng ai tiê leh anăn ngă tui si klei mĭn pô čiăng dưi mâo ya klei pô čiăng. Klei thâo mĭn mơ̆ng Aê Diê brei drei đăo knang kơ Khua Yang Yêsu leh anăn hlue ngă djăp Klei Aê Diê Blŭ mtô wăt tơdah tŭ klei amâo jăk, săn asei. Mtao Y‑Salômôn jing pô čih hdruôm hră Klei Bi Hriêng, ăt mđĭ ai brei tui duah klei thâo mĭn, “Klei knhâo jing klei yuôm hĭn; snăn, mă bĕ klei knhâo; hlăm jih mnơ̆ng ih mâo, mă bĕ klei thâo săng” (Klei Bi Hriêng 4:7)

Mtao mniê čar Sêba hơ̆k mơak, hrăp ai tiê tơl ñu lač phung dĭng buăl Mtao Y‑Salômôn hơ̆k mơak snăk kyua dưi mă bruă kơ mtao, dôk ti anăp mtao leh anăn hmư̆ klei thâo mĭn mtao. Drei hruê anei hơ̆k mơak hĭn mơh leh thâo klei yuôm bhăn Aê Diê, jing Krist “Jih jang hjiê klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng mdăp leh hlăm Ñu” (Kôlôs 2:3). Leh anăn leh mâo Klei Aê Diê Blŭ bŏ hlăm ai tiê snăn drei mâo êbeh dlai klei thâo mĭn (Kôlôs 3:16). Akâo Khua Yang đru drei hdĭp nanao hŏng Klei Aê Diê Blŭ čiăng mâo klei bi mklă thâo mĭn.

Drei dôk tui duah klei thâo mĭn hlăm klei wah lač hŏng Khua Yang Yêsu leh anăn Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua hlăm Ih mâo djăp mta klei thâo mĭn. Akâo kơ Ih đru kâo tui duah klei thâo mĭn hlăm Khua Yang leh anăn Klei Aê Diê Blŭ čiăng kâo dưi hơ̆k mơak nanao hlăm klei hdĭp.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Klei Yăl Dliê 28

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNrhiav Lub Tswvyim – 25/1/2022
Bài tiếp theoTìm Kiếm Sự Khôn Ngoan – 25/1/2022