Thứ Năm 28/09/2023
Trang chủ Đồng Nai: Lễ Tấn Phong Mục sư – Khu vực II Ban hát các Giáo phẩm tôn vinh Chúa

Ban hát các Giáo phẩm tôn vinh Chúa

Ban Hát 4 Hội Thành Cẩm Đường, Lá Ủ, Phú Tân Tôn vinh Chúa.
Ban hát HT Lộc Thành và B’Kọ Tôn vinh Chúa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT