Thứ Sáu 22/09/2023
Trang chủ Đồng Nai: Lễ Tấn Phong Mục sư – Khu vực II Ban Hát 4 Hội Thành Cẩm Đường, Lá Ủ, Phú Tân Tôn vinh Chúa.

Ban Hát 4 Hội Thành Cẩm Đường, Lá Ủ, Phú Tân Tôn vinh Chúa.

Ban Đại Diên Tin Lành tỉnh Đồng Nai-Lâm Đồng-Bình Thuận tặng quà cho các Tân Mục sư
Ban hát các Giáo phẩm tôn vinh Chúa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT