Thứ Năm 05/10/2023
Trang chủ Đồng Nai: Lễ Tấn Phong Mục sư – Khu vực II Ban hát HT Lộc Thành và B'Kọ Tôn vinh Chúa

Ban hát HT Lộc Thành và B’Kọ Tôn vinh Chúa

Ban hát các Giáo phẩm tôn vinh Chúa
Các Tân Mục sư và HDTVTPMS

BÀI VIẾT MỚI NHẤT