Dôk Kăp Dlăng Čiăng Ngă Klei Jhat – 21/6/2023

6728

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 44:20-30

Êlan kliăng: “Nĕ anei, kâo dôk kăp dlăng kơ diñu čiăng ngă klei jhat, amâo djŏ čiăng ngă klei jăk ôh; đao gưm leh anăn klei ư̆ êpa srăng bi rai jih jang phung êkei Yuđa dôk hlăm čar Êjip, tơl diñu rai tuč jih” (Y-Yêrêmi 44:27)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ti anăp ai tiê khăng mơ̆ng phung ƀuôn sang Yuđa, ya klei Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi lač hŏng diñu? Tơdah “Yêhôwa amâo lŏ dưi gĭr ôh”, ya Ñu srăng ngă? Ya klei mñă kơ drei mơ̆ng klei hriăm Aê Diê dôk kăp dlăng čiăng ngă klei jhat?

Phung ƀuôn sang Yuđa amâo gưt asăp Aê Diê, čuăn ngă tui si pô čiăng, čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ mtao mniê hlăm adiê, anăn jing klei “jhat” leh anăn Aê Diê “bi êmut kheh”. Kyua anăn, Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi brei phung ƀuôn sang Aê Diê thâo Yêhôwa Aê Diê hdơr leh anăn čih pioh hlăm ai tiê klei mĭn Ñu klei khăng ai tiê, klei mgao leh anăn klei soh diñu hŏng “phung aê diih, phung mtao leh anăn phung khua, leh anăn phung ƀuôn sang hlăm čar”. Tơdah truh mmông “Yêhôwa amâo lŏ dưi gĭr ôh” (êlan 21-23), Ñu srăng mă Anăn yuôm bhăn Ñu lač srăng bi rai jih jang mnơ̆ng brei leh kơ phung Yuđa hlăm lăn Êjip, êngao kơ đa đa phung hdĭp mda wĭt ti ƀuôn sang. Anei jing klei klă sĭt srăng truh. Aê Diê srăng dôk kăp dlăng čiăng ngă klei jhat kơ diñu (êlan 26-27). Klei bi knăl čiăng thâo sĭt ya klei Yêhôwa lač srăng truh jing Ñu“…srăng jao Pharaôn Hôphra mtao čar Êjip kơ kngan phung roh ñu leh anăn kơ phung duah čiăng bi luč klei hdĭp ñu, msĕ si kâo jao leh Y-Sêdêkia mtao čar Yuđa hlăm kngan Y-Nebukatnetsar mtao čar Ƀaƀilôn, pô jing roh ñu leh anăn duah bi mdjiê ñu” (êlan 30).

Phung Yuđa dôk hlăm čar Êjip msĕ si êđăp ênang, trei mđao leh anăn mdrŏng sah, amâo ƀuh ya klei truh jhat ôh anăn diñu lŏ dơ̆ng kkuh kơ rup yang Aê Diê bi êmut kheh leh anăn mơak kơ klei anăn. Diñu amâo mđing ôh kơ klei Aê Diê mtô mơ̆ng Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi leh anăn ăt kăn mđing mơh kơ klei hưn brei răng klei pap, klei gĭr Aê Diê mâo hnơ̆ng. Truh mmông Aê Diê “amâo lŏ dưi gĭr ôh”, klei bi kmhal srăng truh kơ diñu. Hlăk anăn, klei hriăm Aê Diê dôk kăp dlăng čiăng ngă klei jhat, diñu srăng mâo ƀiădah hnui leh!

Hruê anei, drei mâo lu klei ƀuăn hlăm Klei Aê Diê Blŭ, mbĭt anăn ăt kăn ƀiă mơh klei hưn brei răng. Lu mnuih thâo pô ngă soh ƀiădah amâo ƀuh ôh ya klei bi kmhal anăn ngă ngơi mang kơ klei Aê Diê mtô, nao sang kkuh mpŭ ƀiădah ăt ngă hlue si klei pô čiăng, ngă hlŭn kơ mamôn. Ya bruă drei ngă leh, Yêhôwa Aê Diê “hdơr leh anăn kđăm pioh hlăm ai tiê Ñu” (êlan 21). Brei thâo răng, tơdah drei ngă hlue si klei pô čiăng snăn truh sa wưng bi kmhal, drei amâo srăng lŏ mâo mmông găl kmhal kơ klei soh ôh. Klei bi hmô amâo jăk mơ̆ng phung Yuđa mñă kơ grăp čô drei, brei êbat hlăm klei đăo, gưt asăp Aê Diê kluôm ênŭm, kyua “Jing klei huĭ snăk lĕ hlăm kngan Aê Diê hdĭp” (Hêbrơ 10:31).

Ya klei brei drei kmhal, bi mlih leh hriăm klei hriăm anei? Ya klei diih ƀuăn hŏng Aê Diê?

Wah lač: Ơ Aê Diê! Akâo kơ Ih brei kâo hdơr Ih dôk kăp dlăng ngă djăp klei Ih ƀlŭ čiăng kơ kâo thâo knang hlăm klei sĭt suôr Ih, leh anăn thâo răng kriê klei hdĭp pô čiăng amâo tŭ ôh klei Ih bi kmhal.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Luk 6:1-36

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcSaib Ntsoov Ua Kom Puastsuaj – 21/6/2023
Bài tiếp theoTỉnh Thức Để Giáng Họa – 21/6/2023