Dẹp Bỏ Thần Tượng – 14/1/2022

2868

 

Phục Truyền 12:1-4

“Chớ tùy tục chúng nó mà phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi” (câu 4 BTT).

“Đừng thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em theo cách các dân tộc ấy thờ thần của chúng” (câu 4 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân Chúa phải làm gì với những thần tượng của dân Ca-na-an? Tại sao? Dân Y-sơ-ra-ên phải thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách nào? Chúa muốn bạn thờ phượng Ngài cách nào?

 Môi trường sống của dân Chúa nơi xứ Ca-na an sẽ hoàn toàn khác với môi trường sống nơi sa mạc, nên ông Môi-se cần phải giảng giải luật pháp Chúa cách cụ thể để dân Chúa hiểu và áp dụng vào cuộc sống. Một trong những điều trước tiên ông Môi-se căn dặn dân Chúa cần phải làm khi vào chiếm xứ là phải hủy diệt các nơi thờ lạy thần tượng của dân Ca-na-an, phá đổ bàn thờ, đập bể các pho tượng, thiêu hủy những thần tượng trong lửa, và xóa tên các thần ấy khỏi chỗ đó (câu 2-3). Ông Môi-se nhấn mạnh trong câu 1 rằng đây là những luật lệ và mạng lệnh dân Chúa phải tuân giữ trọn đời. Mạng lệnh dẹp bỏ thần tượng trong xứ được nói rất dứt khoát, mục đích để khẳng định với toàn dân rằng đó là những thứ cần phải tiêu diệt hoàn toàn nhằm tránh những hiểm họa về sau.

Sở dĩ đây là điều trước tiên dân Chúa cần phải làm vì Đức Chúa Trời vô cùng gớm ghiếc cách dân Ca-na-an thờ phượng thần tượng của họ. Sự thờ phượng ấy thường bao gồm việc hành dâm trong nơi thánh, và đây là một tập tục phổ biến của các tôn giáo vùng cận Đông, ngoại trừ dân Y-sơ-ra-ên. Thế nên, ông Môi-se nhấn mạnh với dân Chúa rằng không được phép thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách của dân ngoại (câu 4). Với Đức Chúa Trời, sự thờ phượng không chỉ thể hiện lòng tôn kính của dân Chúa dành cho Ngài mà còn để phản ánh những bản tánh của Ngài. Chúa là Đấng thánh khiết, vì thế sự thờ phượng của họ không thể bất khiết. Ngài là Đấng Thành Tín nên sự thờ phượng của họ không thể nào bất nhất, thờ phượng Chúa một đằng mà nếp sống đạo một nẻo. Ngài là Đấng Công Chính, nên sự thờ phượng của họ không bao giờ được bỏ qua các giá trị đạo đức.

 Đức Chúa Trời là Đấng quy định những nguyên tắc về sự thờ phượng cho con dân Ngài chứ không phải do con người tự đặt ra. Vì thế, chúng ta không được sáng tạo, phát minh thêm nhiều điều mới lạ trong sự thờ phượng Chúa theo suy nghĩ thiển cận của mình. Đức Chúa Trời không phải là thần tượng hư không như các thần của dân Ca-na-an, rồi mặc cho chúng ta biến tấu ra nhiều cách thờ phượng Ngài theo ý riêng của mình. Sự thờ phượng phải lẽ mà Đức Chúa Trời muốn hướng con dân Ngài đến không nằm ở những nghi thức sáo rỗng như cách dân ngoại thường làm, nhưng trên hết, Ngài muốn những người thờ phượng Ngài hãy theo đuổi sự thánh khiết, công bình, chánh trực, tuân theo lẽ thật và sống yêu thương giống như Đấng chúng ta thờ phượng.

Bạn có đang thờ phượng Chúa theo cách Ngài muốn không?

Lạy Chúa, xin giúp con thờ phượng Chúa theo cách Ngài muốn con hướng đến, chứ không phải bằng những nghi thức thờ phượng sáo rỗng. Xin cho sự thờ phượng Chúa của con được Ngài đẹp lòng.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 15:1-16:6

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBi Rai Jih Rup Yang – 14/1/2022
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Cà Mau Đầu Năm 2022