Dậy Sớm Phán Dạy -23/1/2018    

1457

 

Giê-rê-mi 7:8-15

8 Nầy, các ngươi cậy những lời phỉnh phờ chẳng có ích gì. 9 Các ngươi há chẳng trộm cướp, giết người, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho Ba-anh, đi theo thần khác, là thần mình không biết hay sao? 10 Rồi các ngươi đến chầu ta trong nhà nầy, là nơi được xưng bằng danh ta, và nói rằng: Kìa, chúng tôi được thả rồi! hầu cho các ngươi được phạm mọi sự gớm ghiếc ấy. 11 Vậy thì các ngươi xem nhà nầy, là nơi được xưng bằng danh ta, như hang trộm cướp sao? Nầy, ta, chính ta, xem thấy mọi điều đó, Đức Giê-hô-va phán vậy.
12 Thế thì, hãy đi đến chỗ ở cũ của ta tại Si-lô, là nơi trước kia ta đã gởi danh ta, mà xem, vì tội ác của dân Y-sơ-ra-ên ta, ta đã làm cho nó thể nào. 13 Đức Giê-hô-va phán: Hiện bây giờ, vì các ngươi đã làm những việc ấy, ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi, mà các ngươi không nghe; lại gọi các ngươi mà các ngươi không trả lời, 14 thì ta sẽ làm cho nhà nầy, tức là nhà được xưng bằng danh ta, là nhà mà các ngươi nhờ cậy, và làm cho nơi mà ta đã ban cho các ngươi cùng tổ phụ các ngươi, cũng như ta đã làm cho Si-lô; 15 ta lại bỏ các ngươi khỏi trước mắt ta, cũng như ta đã bỏ anh em các ngươi hết thảy, tức là cả dòng dõi Ép-ra-im. 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Hiện bây giờ, vì các ngươi đã làm những việc ấy, ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi, mà các ngươi không nghe; lại gọi các ngươi mà các ngươi không trả lời” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi” cho biết gì về tấm lòng và mong muốn của Đức Chúa Trời? Tại sao dân Chúa vẫn “không nghe”, “không trả lời”? Nguyên nhân nào khiến chúng ta thường sống trong sự mệt mỏi, chán chường?

Tương phản với sự cứng lòng, miệt mài trong tội ác của dân Chúa là lòng kiên trì của Đức Chúa Trời trong việc khuyên dạy họ trở về đường ngay, nẻo chánh. Chúa phán: “Ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi” nói lên một hành động được lặp đi lặp lại cách đều đặn, kiên trì. Thế nhưng thật đáng buồn vì đáp ứng của tuyển dân đối lại tấm lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là “không nghe”, “không trả lời”. Hành động ấy thể hiện tấm lòng ương ngạnh, quyết không chịu ăn năn. Hơn ai hết, dân Chúa biết rõ rằng mình đang phạm tội trọng cùng Đức Chúa Trời, và hậu quả đau đớn họ sẽ phải gánh chịu. Tưởng rằng họ sẽ lo sợ, tìm cách quay trở lại đường ngay và sống đẹp lòng Chúa. Nhưng không, họ vẫn cứng lòng! Dù dân Chúa cứ miệt mài với những việc làm gian ác, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục cho họ cơ hội, Ngài “dậy sớm phán dạy” dân Chúa, với mong muốn họ sẽ ăn năn tội lỗi để Ngài tha thứ và ngừng cơn đoán phạt. Chúa kiên trì dậy sớm phán dạy nhưng dân Chúa vẫn thờ ơ không nghe, không trả lời! Họ vẫn quyết định tiếp tục con đường sai trật và không trở về cùng Đức Chúa Trời. Phải chăng có quá nhiều điều hư không của thế gian đang chi phối, quá nhiều công việc riêng của họ cần giải quyết, cũng như có quá nhiều món lợi vật chất trước mắt khiến họ phải bận tâm suy tính nên chẳng còn thời gian, tâm trí để dậy sớm lắng nghe, để đáp lại lời kêu gọi, khuyên dạy của Chúa?

Đức Chúa Trời cũng đang đánh thức mỗi chúng ta mỗi buổi sớm mai để chúng ta được thông công với Ngài, để Ngài dạy dỗ chúng ta qua từng trang Kinh Thánh (Ê-sai 50:4). Thế nhưng, buổi sáng sớm thức dậy, thay vì tìm kiếm Chúa để được nghe Lời Ngài phán dạy, thì có khi chúng ta lại loay hoay với những công việc khác, không nghe, không trả lời. Phải chăng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta mãi sống trong tình trạng chán chường, mệt mỏi, bởi vì phải đương đầu với sự tất bật, bộn bề, và sự căng thẳng trong công việc của một ngày mà chúng ta chẳng nhận được năng lực và lời khuyên dạy nào cho ngày mới. Sự mệt mỏi, sự thất bại lại tiếp tục là gánh nặng chúng ta phải mang vác mỗi ngày.

Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn ưu tiên làm gì?

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu! Con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn kiên trì khuyên dạy con, đặc biệt mỗi buổi sớm mai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy để đời sống con luôn tỉnh thức, dè giữ, lánh xa cám dỗ, sống đời sống thánh khiết như điều Chúa muốn.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 23.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.