Đăk Lăk: Bồi Linh – Hiệp Nguyện Quý III/2018

767

HTTLVN.ORG – Chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện quý III năm 2018 của 4 khu vực trong toàn tỉnh Đăk Lăk được diễn ra trong hai ngày 8 và 9/10/2018 tại hai nhà thờ Tin Lành Phước An và Alê A. Chương trình bồi linh tại nhà thờ Phước An được tổ chức cho 194 Hội Thánh thuộc khu vực I và II, và nhà thờ Tin Lành Alê A cho 159 Hội Thánh thuộc khu vực III và IV.

Đến dự các buổi hiệp nguyện có nhị vị Mục sư Ủy viên Tổng Liên Hội: Mục sư Huỳnh Cường và Mục sư Y-Mah Liêng, cũng là diễn giả của kỳ Bồi linh – Hiệp nguyện này; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh và gần 960 tôi con Chúa trong 4 khu vực trên toàn tỉnh.

Chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Phước An cho khu vực I và II

MS Huỳnh Cường, Ủy viên TLH giảng Lời Chúa

Sau thì giờ tôn vinh Chúa của các ca đoàn; để nhắc nhở, khích lệ, kêu gọi tôi con Chúa thể hiện nếp sống Cơ Đốc và nhờ ơn sức Chúa ban để phục vụ Ngài với tâm tình của một đầy tớ, các diễn giả đã rao giảng Lời Chúa qua các đề tài:

Tại khu vực I và II: “Sống Khác Đời”, Mục sư Huỳnh Cường nương trên Lời Chúa trong Phi-líp 3:4-11, và Rô-ma 12:1, 2.

Tại khu vực III và IV: “Tâm Tình Của Người Phục Vụ”, Mục sư Y-Mah Liêng nương trên Lời Chúa trong I Phi-e-rơ 4:7-11 và I Giăng 2:8.

Chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Alê A cho khu vực III và IV

Mục sư Y-Mah Liêng giảng Lời Chúa 

Mục sư Y-Mrêñ Niê làm chứng công việc Chúa trong các khu vực

Trong kỳ Bồi linh – Hiệp nguyện này, tôi con Chúa đã cùng nhau thờ phượng, cảm tạ Chúa về những phước lành Chúa ban cũng như cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu xin tha thiết cho các nan đề cũng như nhu cầu của Hội Thánh. Nhiều Điểm Nhóm vẫn gặp khó khăn, nhà nước chưa công nhận. Nhiều Hội Thánh chưa có nơi thờ phượng, vẫn sinh hoạt tại các nhà riêng. Nhiều Hội Thánh đang xây dựng nhưng thiếu tài chính. Nhiều thanh thiếu niên trong các Hội Thánh bị sa ngã, theo lối sống thế gian.

Chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện kết thúc lúc 11 giờ 30 trong ơn lành Chúa ban.

TTV. Elisha