Hiệp Nguyện Tỉnh Quảng Nam Tháng 10/2018

1305

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 09/10/2018, chương trình hiệp nguyện Mục sư – Truyền đạo tỉnh Quảng Nam đã được diễn ra tại cơ sở nhà Chúa của Hội Thánh Nam Phước. Hiện diện có Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên Tổng Liên Hội cùng các tôi tớ Chúa trong tỉnh với số lượng khoảng 90 người.

Mục sư Nguyễn Thanh Minh, Kiêm Quản nhiệm Hội Thánh Nam Phước có lời hoan nghênh, chào mừng tôi tớ Chúa về dự hiệp nguyện và thăm viếng Hội Thánh, cùng nêu những vấn đề để Ban Hiệp nguyện cầu thay cho công việc Chúa nơi đây. Hội Thánh Nam Phước được thành lập và cơ sở nhà Chúa được xây dựng từ năm 1962. Đến năm 1967, bởi chiến tranh, cơ sở nhà Chúa bị bom đạn tàn phá, con cái Chúa phải về Hội Thánh Quế Xuân thờ phượng Chúa. Với tấm lòng mong mỏi nhìn thấy nhà Chúa được phục hồi, tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh Quế Xuân đã dốc lòng cầu nguyện và từng bước tiến hành gây dựng đời sống tâm linh và phục hồi cơ sở nhà Chúa. Năm 2015, Giáo Hội và chính quyền công nhân Điểm Nhóm. Ngày 11/07/2018, Mục sư Hội trưởng thay mặt Ban Trị Sự Tổng Liên Hội ký quyết định công nhận Chi Hội Nam Phước. Đến nay công việc Chúa nơi đây lần hồi được ổn định. Hội Thánh đang tập trung gây dựng đức tin cho con dân Chúa, nỗ lực truyền giảng Tin Lành và ước ao sớm có tôi tớ Chúa chính thức về lo công việc Chúa nơi đây.

Cơ sở nhà Chúa của Hội Thánh Nam Phước, tỉnh Quảng Nam

Mục sư Nguyễn Thanh Minh, Kiêm Quản nhiệm Hội Thánh Nam Phước

MS Hà Ngọc Khai, Ủy viên BĐD chia sẻ Lời Chúa với đề tài “Khấp Khởi Vui Mừng” nương trên phân đoạn Kinh Thánh II Sa-mu-ên 2: 1-11.

Quang cảnh chương trình hiệp nguyện

Trước khi chia tổ, dành thì giờ để cầu nguyện cho vấn đề được nêu, Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên Mục vụ; Mục sư Trần Đình, Trưởng Ban Đại diện và các tôi tớ Chúa trong Ban Đại diện đã nêu lên các vấn đề cần cầu nguyện và triển khai kế hoạch.

MS Trần Đình triển khai công việc Chúa trong tỉnh

– Các Hội Thánh, Hội Nhánh, Điểm Nhóm đang chờ chính quyền công nhận và chuyển về nơi nhóm mới như: Hội Thánh Phú Trung, Trà My, Điện Nam, Sơn Cẩm Hà…

– Các Hội Thánh đang xây dựng nhà thờ: HT Quế Phương, HT An Tân, HT Phú Lãnh, HT Hiệp Đức …

– Kêu gọi các Chi Hội, Hội Nhánh, Điểm Nhóm nỗ lực trong công việc truyền giảng Tin Lành nhân Lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh năm 2018. Ban Truyền giảng tiếp tục hỗ trợ cho các Chi Hội trong các chương trình truyền giảng Tin Lành tại tám khu vực trong tỉnh.

Trước khi kết thúc thì giờ hiệp nguyện, Ban hiệp nguyện hiệp lòng với MS Phan Anh Trí, dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Ngài đã ban ơn, dẫn dắt, công việc Chúa trong tỉnh, cũng xin Chúa xức dầu xuống phước trên quý tôi tớ Chúa trong tháng mới tràn đầy Linh ân trong sự phục vụ Chúa trong các Hội Thánh.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc vào lúc 14 giờ 30 sau lời chúc phước của MSTS Mã Phúc Tín.

TTV. MS Trần Văn Khôi