Chùm thơ: Xuân

1459

Ý XUÂN

Xuân sang non nước thanh bình
Vui xuân gieo giống Tin Lành cứu ân
Chúc xuân Hội Thánh đồng ca
Đón Xuân Hy Vọng, vâng lời Thánh Linh
Rừng hoa đua nở muôn màu
Hưởng xuân bên Chúa – phước lành trường sinh!

HƯỞNG XUÂN
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Con cháu về đông chúc ông bà
Sức mới dồi dào suốt quanh năm
Gia đình phước Chúa mãi bền lâu

TÂN XUÂN
Chúa ban sức mới là vàng
Sống vui, sống khỏe, thỏa lòng ước mong…
Mỗi ngày tôi luyện Thánh Kinh
Chào mừng hạnh phước, Thiên đàng hiển vinh
Đức tin, hy vọng, linh công
Nhận hồng ân Chúa, chén tôi đầy tràn!

Mục sư Trí sự Trần Văn Ba (Xuân 2023)

Bài trướcPhần Thưởng Của Người Tin Cậy – 26/1/2023
Bài tiếp theoDua Êpul Mnuih – 27/1/2023