Chiến Đấu Với Ham Muốn Xác Thịt Như Thế Nào?

1328

Ham muốn xác thịt là gì?

Thường khi nghe đến cụm từ “ham muốn xác thịt”, ngay lập tức chúng ta nghĩ về tội tình dục. Mặc dù ham muốn xác thịt có bao gồm tội lỗi về tình dục nhưng việc quá tập trung vào tội này lại khiến chúng ta bỏ qua nhiều tội khác. Nói một cách đơn giản, ham muốn xác thịt là một cách gọi khác chỉ về ham muốn tội lỗi. Nghĩa là đó có thể là ham muốn về chuyện tình dục, nhưng cũng có thể là sự cay đắng, ghen tị, đố kỵ, ngồi lê đôi mách, kiêu ngạo, và thờ hình tượng.  

Kinh Thánh nói gì về ham muốn xác thịt?

Trong Ga-la-ti 5:19-21, Phao-lô định nghĩa ham muốn xác thịt là “gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời”.

Về cơ bản, Phao-lô nói rằng tất cả tội lỗi có thể được tóm gọn lại trong cụm từ “ham muốn xác thịt”. Vì vậy, nếu chúng ta muốn hưởng nước Đức Chúa Trời, chúng ta phải làm chết đi ham muốn xác thịt bằng đức tin nơi chân lý Phúc Âm. 

Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta đặt lòng tin cậy nơi sự sống, sự chết và sự phục sinh của Ngài, chúng ta được ban cho những ước muốn mới và sự sống mới trong Ngài (Ga-la-ti 2:20). Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tấm lòng bằng đá của chúng ta được loại bỏ, và chúng ta được ban cho một tấm lòng mới. Điều này có nghĩa là chúng ta không còn xu hướng về con đường tội lỗi của thế gian này nữa. Bất chấp bản chất tội lỗi của mình, trong Đấng Christ, chúng ta được ban cho một thân phận mới. Và Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta để giúp mỗi người sống theo thân phận mới đó (Rô-ma 3:23, Ê-xê-chi-ên 36:26-27). Trong Ga-la-ti 5:16-17, Phao-lô dạy chúng ta: “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm”.

Chúng ta chỉ có thể bước đi theo Thánh Linh khi nhận được quyền năng bởi đức tin nơi Phúc Âm. Đức tin vào Phúc Âm không phải là điều gì đó chúng ta phải đi xa hơn, cao hơn mà là sâu hơn. Nghĩa là khi chúng ta tiếp tục khám phá ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta trong Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được ban quyền để làm nín lặng tội lỗi mà Đấng Christ đã phải chết thay cho chúng ta trên thập tự giá.

Bốn cách đánh bại ham muốn xác thịt

Chúng ta đánh bại ham muốn xác thịt nhờ đức tin nơi Phúc Âm và tích cực vâng theo Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem Kinh Thánh nói gì về việc bước đi theo Thánh Linh và đánh bại ham muốn xác thịt.

  1. Bước đi theo Thánh Linh trong sự cầu nguyện

Để bước đi theo Thánh Linh chứ không phải xác thịt, chính chúng ta phải đầu phục đức tin vào Phúc Âm và sự cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho việc “thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh” bởi lòng thương xót Chúa (Tít 3:5 TTHĐ). Chúng ta cầu xin ân điển Phúc Âm làm tươi mới tâm hồn chúng ta để “tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển” (Rô-ma 6:14). Chúng ta cố gắng đánh bại ham muốn xác thịt bằng cách kêu cầu với Đức Chúa Trời là Cha chúng ta (Ga-la-ti 4:6). Khi không biết phải cầu nguyện điều gì hoặc cầu nguyện như thế nào, chúng ta vẫn tin cậy và cầu xin, như trong Rô-ma 8: 26-27, Đức Thánh Linh sẽ cầu thay cho chúng ta theo ý muốn của Đức Chúa Trời:

“Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy”

  1. Bước đi theo Thánh Linh trong Lời Chúa

Khi bước đi theo Thánh Linh trong sự cầu nguyện, chúng ta cần đảm bảo rằng điều chúng ta đang cầu nguyện phù hợp với Lời Đức Chúa Trời. “Chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an” (Rô-ma 8: 6). Chúng ta không chỉ bước đi theo Thánh Linh trong sự cầu nguyện qua Kinh Thánh, mà chúng ta còn dùng chính Lời Đức Chúa Trời làm vũ khí chiến đấu chống lại ham muốn xác thịt. Ê-phê-sô 6:17 gọi Lời Đức Chúa Trời là gươm Thánh Linh. Trong đó, chúng ta tìm thấy sự sống, và đặt đức tin mình trong những lời hứa của Thánh Kinh (Giăng 6:63). Nếu đang vật lộn với sự lo lắng, chúng ta hãy xem Ma-thi-ơ 6: 25-34 và tin cậy rằng Cha trên trời sẽ cung cấp tất cả những gì chúng ta cần. Nếu đang vật lộn với sự oán giận, chúng ta nghĩ đến việc Chúa Giê-xu đã bị chế giễu, đánh đập và đóng đinh trên thập tự giá để tha thứ và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác (1 Giăng 1: 9).

Khi tin cậy vào ân điển và sự tha thứ đã được ban cho chúng ta, chúng ta sẽ nhận được năng quyền để loại bỏ sự oán giận và có thể tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta. Khi tội lỗi ập đến như một làn sóng dữ – đang âm ỉ bên dưới và không thể nhìn thấy, hãy tin cậy rằng “lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12). Việc đọc Lời Chúa sẽ mở đường để Thánh Linh hành động trong chúng ta, cáo trách chúng ta về những ham muốn xác thịt và kêu gọi chúng ta đến với sự ăn năn.  

Bước theo Thánh Linh trong trận chiến với ham muốn xác thịt. Ảnh minh hoạ: CrossWalk

  1. Bước đi theo Thánh Linh trong sự ghi nhớ

Khi không có Lời Chúa ở trước mặt, Chúa Giê-xu bảo chúng ta “Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26). Vì vậy, Thánh Linh vừa nhắc nhở chúng ta về sự kêu gọi, vừa giúp chúng ta có sự tin quyết để bước đi theo Ngài.

Chúng ta bước đi theo Thánh Linh khi chủ động nhớ ghi chúng ta là ai trong Đấng Christ — người được chọn, được yêu, được trở nên bạn hữu Chúa Giê-xu, là con cái Đức Chúa Trời. Với sự khắc ghi này, ham muốn xác thịt sẽ được diệt trừ khi chúng ta nỗ lực củng cố và bước vào trong bản sắc mới của mình trong Đấng Christ. Chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan, sáng suốt khi mong muốn sống bày tỏ bông trái của Thánh Linh trong đời sống.  

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy” (Ga-la-ti 5:22-25).

  1. Bước đi theo Thánh Linh trong cộng đồng

Cuối cùng, ham muốn xác thịt bị đánh bại trong thân thể của Đấng Christ, tức là Hội Thánh. Chúa dùng con dân Ngài để khích lệ, khuyên bảo lẫn nhau trong Lời Chúa, để cáo trách và kêu gọi chúng ta trở lại với sự ăn năn và tin cậy. Tất cả chúng ta đều cần đến cộng đồng tín hữu địa phương đang hết lòng bước đi theo Thánh Linh dựa trên nền tảng Thánh Kinh. Nếu không có Hội Thánh, chúng ta sẽ vấp ngã vào trong ham muốn xác thịt. Chúng ta cần có nhau để giúp nhau theo đuổi sự thánh khiết.

Ga-la-ti 6:1-2 kêu gọi chúng ta hãy mềm mại giúp đỡ những anh chị em trong Hội Thánh đang phạm tội: “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.”   

Chúng ta bước đi theo Thánh Linh qua việc kêu gọi những người xung quanh chúng ta phải nên thánh như Chúa là thánh, đồng thời khiêm nhu và sẵn lòng để cho Hội Thánh kéo chúng ta ra khỏi những làn sóng ngầm của việc sống trong tội lỗi mà không chịu ăn năn.

Tóm lại, chúng ta đánh bại ham muốn xác thịt bằng cách bước đi theo Thánh Linh. Chúng ta tìm kiếm sự sống trong Lời Đức Chúa Trời và bám chặt vào ân điển của Phúc Âm đã được truyền rao vì đây là niềm vui, hy vọng và vinh quang của chúng ta khi chúng ta đánh bại ham muốn xác thịt nhờ quyền năng của sự sống, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu.

“Đối với thế gian, Phúc Âm dường như không có chút năng quyền nào. Nó trông thật yếu đuối khi yêu cầu mọi người phải trở nên giống như con trẻ, bảo họ phụ thuộc vào Chúa Giê-xu thay vì tự đứng trên đôi chân mình. Nhưng với người tin, Phúc Âm là quyền phép của Đức Chúa Trời ban cho tội nhân có được vinh hiển đời đời” – Mục sư John Piper

Lê Tuấn dịch
Theo Stephanie Englehart (CrossWalk)

Bài trướcCần Thơ: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Trực Tuyến Tháng 08/2021
Bài tiếp theoBi Mni Bĕ Kơ Aê Diê – 26/8/2021