Chăn Dắt Hội Thánh Của Chúa – 4/10/2023

8134

 

 

Công V20:24-32

Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên các trưởng lão tại Hội Thánh Ê-phê-sô chăn dắt bầy chiên như thế nào? Ông cho biết Hội Thánh có giá trị ra sao? Là người lãnh đạo và là con dân Chúa, bạn cần làm gì để góp phần gây dựng Hội Thánh?

Trong hành trình truyền giáo lần thứ ba, Sứ đồ Phao-lô đã ở Ê-phê-sô khoảng ba năm (Công V 19:1-12). Suốt thời gian đó, ông đã tranh thủ giảng dạy, khuyên răn, tranh luận, và chăn dắt Hội Thánh của Chúa đi đúng với lẽ thật của Phúc Âm. Đời sống chức vụ của ông là gương mẫu cho những lãnh đạo Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Ông dùng nhiều hình ảnh để làm sáng tỏ chức vụ của mình như: người chạy đua, một quản gia, một sứ giả, người canh giữ… (câu 24-26). Ông khẳng định: “tôi đã công bố toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời cho anh em, không giữ lại điều gì” (câu 27 BTTHĐ).

Từ tâm tình hầu việc Chúa, tình cảm dành cho con dân Chúa và kinh nghiệm trong sự chăn dắt Hội Thánh tại Ê-phê-sô, ông đã dốc đổ tâm huyết của mình trong chức vụ qua những lời khuyên dành cho các trưởng lão. Họ sẽ là những người tiếp tục quản trị và chăn dắt Hội Thánh của Chúa tại đây (câu 32). Ông nhắc họ trước hết phải giữ chính mình, tiếp theo là giữ bầy chiên của Chúa. Ông nhắc lại chức vụ coi sóc Hội Thánh của họ đã được Đức Thánh Linh chọn và lập. Và Hội Thánh là bầy chiên của Chúa, được Ngài yêu và mua bằng chính huyết của Ngài (câu 28).

Sứ đồ Phao-lô cũng cảnh báo về những nguy hiểm có thể xảy ra cho Hội Thánh. Đó là những người giảng dạy điều sai lạc lôi cuốn tín đồ theo họ (câu 29-30). Vì thế, lãnh đạo Hội Thánh phải tỉnh thức, dốc lòng cầu nguyện và dạy Lời Chúa cho bầy chiên. Chức vụ quản trị Hội Thánh qua kinh nghiệm của Sứ đồ Phao-lô được đặt trên ba nền tảng quan trọng: Tình yêu dành cho Hội Thánh, sự cầu thay và khuyên dạy lẽ thật Lời Chúa (câu 31). Sứ đồ Phao-lô giao phó Hội Thánh lại cho các trưởng lão coi sóc và quản trị. Ông ao ước họ nhìn thấy tấm gương chăn dắt bầy chiên của ông tại đó mà tiếp tục hầu việc Chúa và gây dựng Hội Thánh.

Ngày nay, Chúa cũng đang đặt để chức vụ quản trị Hội Thánh trên vai của những mục sư, nhân sự Hội Thánh. Họ là những người chăn dắt Hội Thánh mà chính Chúa Giê-xu đã đổ huyết mua chuộc. Họ sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về những linh hồn Chúa giao phó. Vì thế, mỗi con dân Chúa cần hợp tác với những người chăn bầy, cùng nhau nhìn xem Chúa Giê-xu và học theo tâm tình của Sứ đồ Phao-lô để góp phần làm cho Hội Thánh Chúa được gây dựng, phát triển, và vững vàng trong lẽ thật cho đến cuối cùng.

Bạn có đang thực hiện tốt trách nhiệm chăn dắt Hội Thánh của Chúa giao cho mình không?

Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết rõ Hội Thánh có giá trị và quan trọng với Chúa như thế nào để con hết lòng phục vụ, chăn dắt Hội Thánh Ngài theo sự kêu gọi và dẫn dắt của Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 4:1-5:13

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcDlăng Ba Phung Sang Aê Diê Kơ Khua Yang – 4/10/2023
Bài tiếp theoTP. HCM: Bồi Linh, Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 10/2023