Càng Biết Chúa Hơn: Bài 6

671

Thứ ba, ngày 19 tháng 2

 

Đọc & suy gẫm: Sáng thế ký 14:18-22

 

Danh ghép:

Đức Chúa Trời Tối cao. El Elyon. Elyon: Tối cao.

 

 – Xin chú ý Đức Chúa Trời được mô tả là Đấng tạo dựng trời & đất. Là Đấng Tạo hóa Tối cao nên Ngài trọn quyền dưới đất và trên trời. 

 

Áp dụng:

– Xem Phục Truyền 32:8; Thi thiên 9:1-8; 47:2; Đa-ni-ên 4:35-37. Ghi lại những điều nói về Đức Chúa Trời là Đấng Tối cao qua các phân đoạn Kinh Thánh này.  

– Qua các việc đang xảy ra, bạn nhận biết Đức Chúa Trời là El Elyon, Đấng Tối cao như thế nào?

 

Cầu nguyện:

Tạ ơn Chúa là Đức Chúa Trời Tối cao cho mỗi chúng ta giữa các huyên náo của đời.


Suy gẫm: 

—————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

 

Bài hát:

Vì vẻ đẹp của trái đất,

Vì vinh quang của bầu trời,

Vì tình yêu tuôn đầy trên cuộc đời từ lúc mới sinh và xung quanh chúng con;

Chúa tể muôn loài , chúng con dâng lên Ngài

Bài ca tạ ơn này.

 

Vì vẻ đẹp của từng giờ

Trong ban ngày hay đêm khuya,

Đồi núi và vực sâu, cỏ cây và hoa lá,

Mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao lấp lánh;

Hỡi Chúa tể muôn loài, chúng con dâng lên Ngài

Bài ca tạ ơn này.

Bài trướcTruyền Giảng Tin Lành Đầu Năm Tại Hội Thánh Đà Nẵng.
Bài tiếp theoBài thứ 50: Khải Tượng Ban Đêm