Các Kỳ Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Trong Lịch Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

3973

Hướng về Đại Hội đồng TLH HTTLVN lần thứ 48, Ban Biên tập Phòng Truyền Thông TLH kính gởi đến quí tôi con Chúa khắp nơi một số thông tin về các kỳ Đại Hội đồng trong lịch sử HTTLVN để thấy được sự phát triển của HT Chúa và dâng lời cảm tạ vì Chúa luôn ban phước và đồng hành cùng HT Ngài.

Lần thứ Thời gian Địa điểm Hội trưởng Ghi chú
1 1924

 

Đà Nẵng (bồi linh hiệp nguyện)
2 1925 Đà Nẵng (bồi linh hiệp nguyện)
3 1926 Đà Nẵng (bồi linh hiệp nguyện)
4 05-13/07/1927 Đà Nẵng Mục sư Hoàng Trọng Thừa thành lập Hội Tin Lành Đông Pháp
5 05-12/03/1928 Đà Nẵng Mục sư Dương Nhữ Tiếp Thông qua Điều lệ đầu tiên, Dự thảo Hiến chương

Thành lập: Trung-Bắc hạt và Nam hạt

6 02-07/06/1929 Đà Nẵng Mục sư Dương Nhữ Tiếp
7 11-13/06/1930 Sa Đéc Mục sư Dương Nhữ Tiếp
8 15-19/06/1931 Hà Nội Mục sư Trần Xuân Phan Thành lập: Bắc hạt, Trung hạt và Nam hạt
9 26-27/05/1932 Hội An Mục sư Trần Xuân Phan
10 12-16/06/1933 Ô Môn, Cần Thơ Mục sư Lê Đình Tươi
11 02-06/07/1934 Đà Nẵng Mục sư Lê Đình Tươi
12 13-17/06/1935 Cao Lãnh Mục sư Lê Đình Tươi
13 26-30/04/1936 Hà Nội Mục sư Lê Đình Tươi Đổi tên: Hội Tin Lành Việt Nam Đông Pháp
14 20-24/07/1937 Lạc Thành, Quảng Nam Mục sư Lê Đình Tươi
15 28/05-03/06/1938 Vĩnh Long Mục sư Lê Đình Tươi
16 20-24/07/1939 Đà Nẵng Mục sư Lê Đình Tươi
17 20-23/06/1940 Cần Thơ Mục sư Lê Đình Tươi
18 04-08/05/1941 Nam Định Mục sư Lê Đình Tươi
19 15-19/08/1942 Đà Nẵng Mục sư Lê Văn Thái Toàn quyền Đông dương công nhận Hiến chương
20 02-08/09/1943 Sài Gòn Mục sư Lê Văn Thái (1945: đổi tên: Hội Tin Lành Việt Nam)
21 05-09/03/1950 Đà Nẵng Mục sư Lê Văn Thái Đổi tên: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
22 25-27/09/1952 Chợ Lớn Mục sư Lê Văn Thái
23 21-27/09/1955 Gia Định Mục sư Lê Văn Thái Tu chính Hiến chương
24 01-05/08/1956 Đà Nẵng Mục sư Lê Văn Thái
25 03-07/11/1957 Vĩnh Long Mục sư Lê Văn Thái 30/08/1957: Công nhận tư cách pháp nhân
26 02-06/07/1958 Tam Kỳ, Quảng Nam Mục sư Lê Văn Thái
27 09-13/08/1959 Vĩnh Long Mục sư Lê Văn Thái Công nhận Địa hạt Thượng du
28 14-18/08/1960 Vĩnh Long Mục sư Đoàn Văn Miêng
29 12-14/06/1961 Sài Gòn Mục sư Đoàn Văn Miêng
30 23-24/04/1962 Nha Trang Mục sư Đoàn Văn Miêng Phân chia Trung hạt thành: Bắc Trung phần và Nam Trung phần
31 09-13/06/1963 Sài Gòn Mục sư Đoàn Văn Miêng
32 23-24/04/1964 Nha Trang Mục sư Đoàn Văn Miêng
33 28/05-01/06/1965 Sài Gòn Mục sư Đoàn Văn Miêng
34 05-08/07/1966 Sài Gòn Mục sư Đoàn Văn Miêng
35 25-29/05/1967 Đà Nẵng Mục sư Đoàn Văn Miêng
36 24-28/05/1969 Nha Trang Mục sư Đoàn Văn Miêng Phân chia Nam hạt thành: Đông Nam phần và Tây Nam phần

Phân chia Hạt Thượng du thành: Trung Thượng hạt và Nam Thượng hạt

37 24-28/05/1970 Chợ Lớn Mục sư Đoàn Văn Miêng
38 23-27/05/1971 Sài Gòn Mục sư Đoàn Văn Miêng
39 20-24/05/1973 Nha Trang Mục sư Đoàn Văn Miêng Phân chia Tây Nam hạt thành: Tiền Giang (Trung Nam hạt) và Hậu Giang (Tây Nam hạt)
40 09-12/06/1974 Nha Trang Mục sư Đoàn Văn Miêng
41 15-17/06/1975 Tp HCM Mục sư Đoàn Văn Miêng
42 13-15/06/1976 Tp HCM Mục sư Ông Văn Huyên
43 07-09/02/2001 Tp HCM Mục sư Phạm Xuân Thiều Thông qua Hiến chương mới

03/2001 Công bố Tư cách Pháp nhân

44 01-04/03/2005 Tp HCM Mục sư Thái Phước Trường
45 03-06/03/2009 Tp HCM Mục sư Thái Phước Trường
46  

11-15/11/2013

 

Tp HCM Mục sư Phan Vĩnh Cự
47 18-22/07/2017 Tp HCM Mục sư Thái Phước Trường

 

Hình ảnh một số kỳ Đại hội đồng:

 Đại Hội đồng Tổng Liên Hội đầu tiên, năm 1924 tại Đà Nẵng

 Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 13, năm 1936 tại Hà Nội

Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 44, năm 2005 tại Tp. HCM

Ban Biên Tập

Bài trướcTP. HCM: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Tân Xuân
Bài tiếp theoĐêm Trù Bị Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 48