Đêm Trù Bị Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 48

6373

HTTLVN.ORG – Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 48 có đêm trù bị vào tối ngày 4/7/2022 tại Viện Thánh Kinh Thần Học, TP. Hồ Chí Minh. Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên Tổng Liên Hội, hướng dẫn hiệp nguyện. Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I triển khai công tác trù bị Đại hội.

Quang cảnh phòng nhóm chính và phòng nhóm phụ

Mục sư Trần Thanh Dũng chia sẻ Lời Chúa trong câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 26:41, “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối”. Mục sư nhắc nhở toàn thể Đại Hội đồng hãy ý thức vai trò Chúa đặt để mình, từ đó luôn biết nhớ đến Chúa, giữ tinh thần tỉnh thức, cầu nguyện, luôn bám chặt vào Chúa để phát triển Hội Thánh Ngài, đem Tin Lành của Chúa đến cho nhiều người.

Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên TLH, hướng dẫn Hiệp nguyện và chia sẻ Lời Chúa

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Trưởng Ban Tổ chức triển khai công tác trù bị Đại hội, hướng dẫn hội đồng cử ra các ban sau đây:

  • Ban Thư ký Đại Hội đồng: Mục sư Võ Đông Thu, Mục sư Lê Hoàng Phúc.
  • Ban Kỷ luật Đại Hội đồng: Mục sư Đặng Trường Sơn, Mục sư Trần Đình; ông Trịnh Quang Huy, ông Y-jon Ktul.
  • Ban Phát, Thu và Kiểm phiếu: Tiểu ban Trật tự của Đại Hội đồng đảm nhận phần phát và thu; 32 đại biểu được cử vào để hỗ trợ việc kiểm phiếu, cùng với những nhân sự kỹ thuật kiểm phiếu.

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I, Trưởng Ban Tổ chức triển khai công tác trù bị

Các đại biểu bầu cử nhân sự cho các ban của Đại Hội đồng

Một số hình ảnh khác:

Các đại biểu từ khắp 34 tỉnh thành đã tập trung về Viện Thánh Kinh Thần Học, sẵn sàng cho kỳ Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 48

Tiểu ban của Ban Tổ chức Đại Hội đồng

Mục sư Phan Bửu Sơn cùng ban hát dẫn hướng dẫn Đại Hội đồng ca ngợi Chúa

Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng Thư ký TLH thay mặt Ban Tổ chức hoan nghênh các đại biểu tham dự và dâng lên Chúa lời cầu nguyện  

Mục sư Điểu Huynh, Ủy viên TLH, cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho kỳ Đại Hội đồng Tổng Liên Hội

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký TLH thông tin về công tác đại biểu và cầu nguyện tất lễ

Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường chúc phước

Con đường dẫn vào Viện Thánh Kinh Thần Học

Chương trình khai mạc Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 48 sẽ bắt đầu vào lúc 8:30 ngày 5/7/2022. Chương trình sẽ được truyền hình trực tuyến trên các kênh của Phòng Truyền thông TLH. Chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin và hình ảnh của Đại Hội đồng trên website Tổng Liên Hội.

Ban Biên Tập
Phòng Truyền Thông TLH

Bài trướcCác Kỳ Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Trong Lịch Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Bài tiếp theoCov Neeg Qhia Txojmoo Zoo Txhais Kotaw – 5/7/2022