Bồi Linh Tại Hội Thánh Tin Lành Ô Môn & Hội Nhánh Thới Quan

1064

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày Chúa nhật 11/03/2018, tại HTTL Ô Môn – thành phố Cần Thơ đã diễn ra chương trình bồi linh Hội Thánh quý I năm 2018 thật đầy ơn phước Chúa.

Chấp sự Nguyễn Hoàng Thương giới thiệu chào mừng tôi con Chúa hiện diện và hướng dẫn chương trình. MSNC Võ Thiên Tuấn – Phụ tá Quản nhiệm cầu nguyện dâng chương trình lên cho Đức Chúa Trời tể trị.

Con dân Chúa tại HT Ô Môn rất vui vì được tiếp đón Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II HTTL VN – đến thăm và dùng Lời Chúa giảng dạy, khích lệ Hội Thánh qua chủ đề “Sống Trong Lẽ Thật” dựa trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 8:31-32; 17:17; I Phi e rơ 2:21-22, câu gốc: “… kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời” (Giăng 3:21). MS Võ Thanh Phán – Quản nhiệm Hội Thánh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Chương trình được khép lại sau lời chúc phước của MS Nguyễn Hữu Bình.

Buổi chiều vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày, MS Phó Hội trưởng II đến Hội Nhánh Thới Quan tâm tình, khích lệ Hội Thánh, giảng dạy Lời Chúa qua đề tài “Để Trở Nên Giống Đấng Christ.” Kinh Thánh được đầy tớ Chúa dùng làm nền tảng cho bài giảng luận Phi lip 3:4-11, câu gốc: “Cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài.” (Phi lip 3:10).

Tạ ơn Chúa, vào buổi sáng ngày thứ bảy 10/03/2018 tại Chi Hội Ô Môn cũng đã diễn ra chương trình bồi linh cho Hội Thánh (9 giờ – 11 giờ), bên cạnh đó còn có các con cái Chúa tại HT Đông Lợi và Thạnh Lộc cũng tham dự. Diễn giả là MS Phó Hội trưởng II giảng dạy Lời Chúa trong không khí vui vẻ và phước hạnh. Buổi tối (19 giờ – 21 giờ) chương trình truyền giảng Tin Lành mang lại kết quả về cho nhà Chúa: qua sự rao giảng Phúc Âm của MS Nguyễn Hữu Bình và sự kêu gọi của MSNC Võ Thiên Tuấn, có 06 thân hữu bằng lòng cầu nguyện tin Chúa.

Kính mong tôi con Chúa góp phần cầu nguyện cho định hướng phát triển Hội Thánh tại đây: Con dân Chúa trong HT luôn trung tín dâng hiến vào nguồn quỹ tích lũy quỹ xây dựng nhà thờ (do nhà thờ cũ đã xuống cấp và quá tải trong mọi sinh hoạt). Các Hội Nhánh: Thới Quan; Trường Hòa và Điểm Nhóm: Thới Hòa; Thốt Nốt được ổn định và phát triển. Xin Chúa ban phước cho tiến trình xin phép xây dựng mới lại cơ sở nhà Chúa HT Ô Môn.

TTV. Huỳnh Văn Thạch


Quang cảnh chương trình bồi linh tại Chi Hội Ô Môn


MSNC Võ Thiên Tuấn cầu nguyện cầu nguyện khai lễ


Ban hát lễ thanh niên tôn vinh Chúa


MS Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II giảng Lời Chúa tại HT Ô Môn


Nhà thờ Tin Lành Hội Nhánh Thới Quan


Quang cảnh chương trình bồi linh tại HN Thới Quan


MS Võ Thanh Phán cầu nguyện khai lễ


Cầu nguyện cho 06 thân hữu tin Chúa
trong đêm truyền giảng Tin Lành 10/03/2018