Bồi Linh Tại Hội Thánh An Lạc Tây – Sóc Trăng

908

HTTLVN.ORG – Ngày 16/02/2014 Hội Thánh An Lạc Tây (Sóc Trăng) đã tổ chức bồi linh cho con cái Chúa trong Chi Hội, chương trình đã diễn ra vui vẻ và đầy phước hạnh.

 

Lúc 8 giờ 45 phút, chương trình Bồi linh bắt đầu với chủ đề: “Sống Phục Vụ”, câu gốc: “Ví bằng Chúa muốn, và Ta còn sống, thì Ta sẽ làm việc nọ việc kia” (Gia-cơ 4:15). Mục sư Ngô Văn Bửu – Nguyên Phó Hội trưởng – có Lời Chúa cho Hội Thánh và nhắc nhở con dân Chúa hết lòng trong sự Chúa khi còn cơ hội. Chấp sự Trần Thái Giám cầu nguyện đáp ứng với Lời Chúa dạy. Hội Thánh cùng dự tiệc thông công thật vui vẻ.

 

Buổi chiều cùng ngày lúc 14 giờ, Mục sư Ngô Văn Bửu đến thăm Điểm Nhóm An Tấn. Tại đây, Mục sư dùng Lời Chúa trong Ê-phê-sô 4:32 qua đề tài: “Sống Với Nhau”. Qua Lời Chúa nhắc nhở con cái Chúa vừa sống đẹp lòng Chúa và sống vừa lòng với nhau để cùng hiệp nhất trong sự hầu việc Chúa.

 

Lúc 19 giờ, Hội Thánh An Lạc Tây tiếp tục được nghe Lời Chúa qua chương trình bồi linh với chủ đề: “Sống Đẹp Lòng Chúa“. Chương trình kết thúc lúc 21 giờ, sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trần Hiếu Nghĩa.

 

TTV. Trần Giám

 

 

Bài trướcBài thứ 48: Cam Kết
Bài tiếp theoHội Thánh Võ Đắt Thông Công Với Hội Thánh Phú Quý