Bài thứ 48: Cam Kết

1012

Đọc 1 Cô-rinh-tô 9:24-27

Câu căn bản: Cũng vậy, tôi chạy chẳng phải là chạy không mục đích; tôi đánh chẳng phải là  ̣đánh vào không khí.  Câu 26.

 

 

Suy niệm:  Trong đời có nhiều việc quan hệ tới cam kết, giao kèo hay ước hẹn. Chính việc tuân hành đúng cam kết, giao kèo hay ước hẹn mà xã hội mới duy trì có tổ chức và thành công được.

 

Người tin nhận Chúa là lập một cam kết hay giao ước với Chúa trong đó người tin Chúa bằng lòng giao thác trọn cuộc đời mời Chúa làm chủ, và tuân hành mọi luật lệ do Chúa ấn định.

 

Phía bên Chúa, Chúa cam kết:  “Ai tin Con – tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu – thì được hưởng sự sống vĩnh hằng, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Chúa vẫn ở trên người đó.”

 

Sứ đồ Phao-lô cho biết thêm rằng, khi tham gia ký kết một giao kèo như thế là chúng ta tham dự vào một cuộc “chạy đua”, cuối cùng sẽ có giải thưởng.

 

Cuộc đua khởi đầu sẽ rất đông, nhưng dần dần nhiều người bỏ cuộc.  Về đến đích không nhiều.

 

Thật ra, cuộc đua tâm linh này đòi hỏi mọi người tham gia trung tín cho  đến cuối cùng và Chúa hứa sẽ ban phần thưởng vĩnh hằng.

 

Tham gia vào cuộc đua này đòi hỏi ta phải chiến thắng mỗi ngày, không ngừng.  Vì vậy sứ đồ Phao-lô cảnh báo:  Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy cho người khác, mà chính mình lại bị loại bỏ chăng.  Câu 27.

 

Mời bạn đọc lại câu 26 và 27 như một cam kết mới với Chúa hôm nay.

 

 

 

 

 

Bài trướcBài thứ 47: Phép Lạ
Bài tiếp theoBồi Linh Tại Hội Thánh An Lạc Tây – Sóc Trăng