Bồi Dưỡng Kỹ Năng Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tỉnh Lâm Đồng

1233

HTTLVN.ORG – Nhằm đáp ứng nhu cầu trong công tác phục vụ Chúa có kết quả, cần trang bị và bồi dưỡng kỹ năng tổ chức trường Chúa nhật cho quý Giáo phẩm tỉnh Lâm Đồng, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng kết hợp với Ủy ban Cơ Đốc Giáo dục Tổng Liên Hội tổ chức chương trình bồi dưỡng cho giáo viên trường Chúa nhật vào lúc 8g30 ngày 11/05/2018 tại Chi Hội Bon Rơm, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Lớp học có khoảng 250 người tham dự, trong đó là Mục sư, Truyền đạo và các khoá sinh Trung cấp đang thực tập tại các Chi hội, Điểm nhóm trong tỉnh về tham dự.

MS Nguyễn Đình Tín – Ban Điều hành Ủy ban Chuyên trách Cơ Đốc Giáo dục – huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng cho giáo viên biết cách tổ chức lớp học trường Chúa nhật, nắm vững phương pháp dạy bài, biết cách quan sát, giải thích áp dụng lời Chúa, bên cạnh đó có sự thảo luận góp ý trong việc tổ chức một lớp học trường Chúa nhật hiệu quả.

Tuy chương trình diễn ra chỉ trong một ngày, nhưng đem lại nhiều lợi ích cho quý đầy tớ Chúa. Hy vọng khi trở về, họ sẽ tổ chức tốt lớp học trường Chúa nhật tại Chi Hội, Điểm nhóm nhằm đem lại sự gây dựng về đời sống tâm linh vững vàng, chống lại tà giáo đang lan tràn khắp nơi.

Chương trình khép lại vào lúc 16g cùng ngày sau lời cầu nguyện kết thúc và cảm tạ Chúa của MS K’Tốp.

TTV. Lâm Đồng: MS Võ Đông Tiên & MSNC Nguyễn Thiện Phước

Hình ảnh ghi nhận được:

Quang cảnh lớp học

MS Võ Đông Tiên hướng dẫn đầu giờ

MS Kon Sa Ha Hăck cầu nguyện khai lễ

MS Bùi Phụng tâm tình, khích lệ trước giờ học

MS Nguyễn Đình Tín huấn luyện

Lớp học trong giờ thảo luận