Blŭ Klei Sĭt Nik Hlăm Klei Khăp – 26/4/2022

840

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Kôrantô 2:1-4

Êlan kliăng: “Klei sa čô mah jiăng bi êka jing năng knang hĭn, kơ êbâo klei pô roh čŭm.” (Klei Bi Hriêng 27:6).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl amâo lŏ wĭt hŏng Sang Aê Diê Kôrantô ƀiădah čih hră? Ya klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl čiăng kơ phung đăo Kôrantô thâo mơ̆ng hră ñu mơĭt kơ digơ̆? Tui hriăm klei bi hmô mơ̆ng Khua ƀĭng kna Y-Pôl, ya drei ngă čiăng đru ayŏng adei pô sĭt thâo diñu ngă soh?

Bruă Khua ƀĭng kna Y-Pôl amâo truh hŏng Sang Aê Diê Kôrantô tal dua hlue si klei ñu ƀuăn kyua hlăm gưl tal êlâo ñu tlă anăp hŏng lu klei soh mơ̆ng lu mnuih hlăm Sang Aê Diê ăt msĕ mơh bi tuôm hŏng lu klei bi kdơ̆ng. Ñu amâo čiăng nao leh anăn lŏ dơ̆ng ruă ai tiê thiăm hŏng phung ngă soh leh anăn bi kdơ̆ng hŏng ñu, leh anăn tơdah truh, ñu ăt srăng kăn dưi pap brei kơ phung anăn (II Kôrantô 13:2), snăn, ayŏng adei srăng ênguôt jing klei ñu amâo čiăng ôh. Ñu jih ai tiê čiăng kơ diñu thâo săng boh klei leh anăn kmhal kơ klei soh hĭn kơ bruă ñu nao truh leh anăn ƀuah mkra diñu (I Kôrantô 4:21). Anăn jing mta phŭn ñu lăm lui hdră kčah nao čuă čhưn leh anăn čih hră anei.

Ƀiădah msĕ snăn amâo djŏ jing ñu ngă ngơi mang ôh hŏng klei soh ƀiădah ñu thâo diñu dôk kpăk gun hlăm klei hdĭp; kyua klei ñu hưn anăn, ai tiê ñu čang hmăng diñu thâo klei mơak sĭt, bi ñu pô srăng mơak hĭn sĭt ƀuh klei hdĭp phung đăo êbat nanao hlăm klei sĭt nik. Ñu hưn mdah hŏng digơ̆ ñu khăp snăk kơ digơ̆, dlăng kơ digơ̆ dôk ruă duam kyua giê hnuăt ñu ƀuah mkra snăn ñu pô ăt kăn mơak mơh, leh anăn jing klei ñu amâo čiăng dlăng ôh. Ñu lač ai tiê pô hŏng jih ai tiê: “Kyuadah kâo čih kơ diih leh hŏng ai tiê rŭng răng, ênguôt snăk…” (êlan 4a). Kyua klei khăp prŏng snăk leh anăn sĭt nik kơ phung ƀuôn sang Aê Diê ti Sang Aê Diê Kôrantô anăn Khua ƀĭng kna Y-Pôl ƀuh pô mâo bruă klam hgao jih ai tiê pô čiăng mă klei khăp blŭ klei sĭt nik, čiăng kơ klei ñu mơak sĭt ƀuh phung đăo hlue ngă klei sĭt nik ăt jing klei digơ̆ mơak. Khădah ngă snăn dưn, tal êlâo srăng kơ digơ̆ ênguôt ƀiădah êdei anăp digơ̆ srăng thâo săng klei khăp ñu hŏng digơ̆ prŏng êlam snăk.

Mtao Salômôn mtô leh: “Klei sa čô mah jiăng bi êka jing năng knang hĭn, kơ êbâo klei pô roh čŭm” (Klei Bi Hriêng 27:6 ). Ƀiădah tơdah kyua huĭ bi ênguôt pô mkăn amâodah čiăng klei êđăp ênang anăn lu mnuih khăng huĭ, tăp năng ñĕ đuĕ kơ bruă hưn bi êdah čiăng kơ ayŏng adei sa klei đăo amâodah ƀĭng găp ƀuh klei digơ̆ ngă soh leh anăn bi mlih. Klei yuôm bhăn hĭn amâo djŏ dôk kriêp tŭ ư klei soh ôh ƀiădah akâo kơ Aê Diê mtrang leh anăn ktrâo lač čiăng kơ drei thâo bi đru hlăm klei khăp.

Drei mđing đru ayŏng adei pô thâo, mkra mlih leh anăn dưi bi mrâo ya klei soh mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê! Akâo kơ Ih đru kâo amâo dôk ñăt kriêp, ngơi mang ôh ti anăp klei ayŏng adei kâo ngă soh, ƀiădah akâo kơ Ih đru kâo thâo mă klei khăp lač klei sĭt nik čiăng mâo klei mơak kluôm dhuôm hlăm gŏ sang klei đăo tơdah grăp čô mnuih hlue ngă tui si Klei Aê Diê Blŭ.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôp 34

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHais Lus Tseeb Ntawm Kev Hlub – 26/4/2022
Bài tiếp theoNói Sự Thật Trong Tình Yêu Thương – 26/4/2022