Bí Quyết Chu Toàn Trách Nhiệm – 29/7/2022

2948

 

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-11

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa kêu gọi người giúp việc làm Đền tạm như thế nào? Công việc của họ ra sao? Bí quyết để họ chu toàn công việc Chúa giao là gì? Bài học này khích lệ bạn đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa như thế nào?

Trước tiên, Chúa gọi đích danh người sẽ làm các đồ dùng trong Đền tạm, đó là ông “Bết-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ, trong chi phái Giu-đa”. Thứ hai, Ngài ban cho ông Bết-sa-lê-ên đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, khéo tay, thông minh và trí hiểu trong lãnh vực thủ công mỹ nghệ. Thứ ba, Ngài phân định công việc rõ ràng, ông Bết-sa-lê-ên sẽ làm công việc thiết kế và chế tạo các vật bằng vàng, bạc và đồng, khắc đá, khảm ngọc và chạm gỗ. Cuối cùng, Chúa ban cho ông Bết-sa-lê-ên một phụ tá là ông Ô-hô-li-áp, thuộc chi tộc Đan. Chúa cũng ban cho ông Ô-hô-li-áp và mọi người thợ sự khôn ngoan và khéo tay để có thể hoàn thành công việc được ủy thác.

Những người thợ khéo tay này sẽ cùng nhau làm lều hội mạc, hòm bảng chứng, nắp thi ân ở trên hòm, cùng các vật dụng khác bên trong hội mạc, kể cả áo thánh cho Thầy Tế lễ cả A-rôn và các bộ áo lễ cho các con trai người, dầu xức và hương thơm của nơi thánh (câu 7-11a). Qua bảng liệt kê công việc của họ, chúng ta thấy khối lượng công việc họ phải làm rất lớn và khó, nhưng Chúa cũng ban bí quyết để họ chu toàn trách nhiệm Chúa giao, đó là phải làm y theo mọi điều Chúa đã phán dạy (câu 11b).

Khi Chúa kêu gọi chúng ta vào một mục vụ nào đó cho Chúa, Ngài sẽ kêu gọi trực tiếp, bằng cách này hay cách khác Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta biết về sự kêu gọi của Ngài. Chúa cũng sẽ ban Đức Thánh Linh để soi sáng, ban năng lực, sự khôn ngoan, trí hiểu, sự khéo léo và cả những người bạn đồng hành để chúng ta cùng hoàn thành những công việc cụ thể Chúa giao. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi chúng ta được hiện diện trên đời trong gia đình của mình và trong Hội Thánh Chúa, Ngài cũng ban cho chúng ta những khả năng, ân tứ khác nhau cùng những cơ hội để rèn tập. Đến thời điểm Chúa kêu gọi, có thể chúng ta sẽ được chọn làm công việc bình thường hay công việc khó khăn đặc biệt, trong gia đình hay phục vụ trong Nhà của Chúa, chúng ta cũng nên hết lòng vâng phục, không đòi hỏi phải làm theo ý thích mình. Có thể công việc nặng nhọc với chúng ta nhưng hãy an lòng vì Chúa luôn ban cho chúng ta năng lực, sự khôn sáng và những người giúp đỡ hiệu quả. Trách nhiệm của mỗi chúng ta là cứ trung tín làm đúng theo mọi điều Chúa đã chỉ dạy, chắc chắn chúng ta sẽ chu toàn mọi công tác Chúa giao.

Bạn có tỉnh thức, nhạy bén để nhận ra sự kêu gọi của Chúa chưa?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa cho con cơ hội biết Chúa và được Ngài tin dùng! Cảm ơn Cha về những ân tứ, cơ hội được rèn luyện, những người bạn đồng công và những mục vụ Chúa ban! Xin giúp con luôn kính yêu Chúa, trung tín, và chăm chỉ làm phần việc của mình đúng theo sự chỉ dạy của Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 2

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKlei Thâo Bi Leh Bruă Klam – 29/7/2022
Bài tiếp theoĐăk Lăk: Chương Trình Thánh Nhạc “Hãy Đến Với Chúa Jesus”