Bài thứ 83: Giao Ước Cũ

606

Đọc Hê-bơ-rơ 9:1-10

Câu căn bản: Đức Thánh Linh dùng điều này để chỉ ra rằng một khi đền tạm thứ nhất vẫn còn thì đường vào Nơi Chí Thánh chưa được mở.  Câu 8.

 

 

Suy niệm: Trong năm câu, phần Kinh Thánh này đã miêu tả từng vật dụng trong Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh của đền thờ ngày xưa. Mỗi vật dụng này đều mang ý nghĩa thiêng liêng trong đền thờ thiêng liêng vô hình mà chúng ta ngày nay đang được chiêm ngắm.

 

Câu 3 nói về bức màn phân cách Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm mỗi năm chỉ được vào Nơi chí Thánh một lần, tượng trưng cho việc tương giao với Đức Chúa Trời chưa hoàn toàn được thông suốt.

 

Sự ngu dại, vô tín, không chuẩn bị của tâm hồn chúng ta nhiều khi vẫn là bức màn dày ngăn cách linh hồn chúng ta với Chúa như thế.

 

Bàn thờ dâng hương tượng trưng cho nơi cầu nguyện của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, như Khải Huyền 8:4.

 

Hòm Giao Ước tiêu biểu cho Chúa Cứu Thế: Gỗ tượng trưng cho nhân tính của Ngài, Vàng tượng trưng cho thần tính. Ngài cầm ma-na của trần gian, và cây gậy luôn trổ hoa tượng trưng cho quả trái nổi tiếng và tươi đẹp do cái chết hi sinh của Ngài mang lại.

 

Cảm ơn Chúa, vì chúng ta không còn sống dưới giao ước thứ nhất nữa, nghĩa là sống trong các biểu tượng, nhưng sống với những gì chân thật.

 

Bài trướcBài thứ 82: Đấng Trung Gian Của Giao Ước Mới
Bài tiếp theoBài thứ 84: Máu Niêm Phong Giao Ước Mới.