Bài thứ 7: Thảm Kịch Bận Rộn

973

 

 

Sản phẩm của công chính là sự bình an, thành quả của công chính là sự yên ổn và an ninh mãi mãi.

Ê-sai 32:17.

 

 

   Bạn có bao giờ nghĩ rằng nếu mình gạch bỏ được tất cả những gì cần phải làm trong một danh sách, trả lời hết mọi cú phôn, tham dự mọi cuộc hội họp và sắp xếp mọi việc trong nhà, thì Chúa chắc sẽ rất bằng lòng hay không?  Lúc ấy bạn mong được Chúa ngồi xuống và khen: “Giỏi lắm!” cũng như khi con bạn đem về nhà phiếu điểm học cuối năm mà thấy ghi toàn điểm tốt cả vậy?

 

   Vấn đề là, chúng ta chuyển thái độ “mau lên, làm cho xong đi” trong đời thường vào quan hệ của mình với Chúa.  Chúng ta cứ nghĩ rằng Chúa vui lòng khi chúng ta tham dự nhiều buổi nhóm, đi đến nhiều nơi và làm được nhiều công việc.  Lạ thay, khi Chúa Giê-xu ở thế gian, giữa những lúc bận rộn nhất, Ngài bước ra chỗ vắng vẻ, cầu nguyện và chiêm nghiệm Chúa Cha.  Chúa Giê-xu cho rằng Ngài sẽ làm việc hiệu quả hơn khi bớt ra trước công chúng.

 

   Sự yên tĩnh cô đơn mà chúng ta cần ngày nay không đến từ việc giữa những khi bận rộn nhất mà đi linh thao trên một vùng núi cao, nhưng có thể tránh gọi điện, tắt radio và truyền hình đi, vào một nơi yên tĩnh mở Kinh Thánh ra đọc và lắng nghe tiếng Chúa bảo: “Đây là đường, con hãy bước vào đó đi!”

 

   Chúng ta cần bước ra khỏi thái độ nghĩ rằng hễ mình càng làm nhiều thì Chúa càng vui lòng, và hiểu rằng chúng ta là ai quan trọng hơn những gì chúng ta làm.

 

   Nhà tiên tri Ê-sai quở trách người thời ông rằng: “Chúa là Đức Giê-hô-va, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán: “Nhờ quay trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được giải cứu; nhờ yên lặng và tin cậy, các ngươi sẽ được sức mạnh.  Nhưng các ngươi đã không muốn như thế!” (Ê-sai 30:15).

 

 

Bài trướcThông Công Bồi Linh Thanh Niên Tin Lành Tỉnh Khánh Hòa Nhân Ngày Đầu Năm Dương Lịch.
Bài tiếp theoĐoàn HTTL Quế Xuân Đến Thăm Trung Tâm Điều Dưỡng Người Tâm thần Quảng Nam Nhân Dịp Đầu Năm 2012