Bài thứ 49: Chờ Đợi Thời Điểm Của Chúa

855

Đọc Phi-líp 4:8-14

Câu căn bản: “ Tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ”  Câu 11b. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi.” Câu 13.

 

 

Suy niệm:  Sứ đồ Phao-lô khi trở lại tin Chúa đã trải qua một thời gian thử nghiệm và rèn luyện trước khi được Chúa sử dụng. Kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta về việc chờ đợi thời điểm của Chúa.  (Ga-la-ti 1:15-24.)

 

Thí dụ như một thanh niên tin Chúa, biết âm nhạc và có giọng hát hay, nhưng như thế không có nghĩa là phải tham gia vào ban hợp ca của một nhà thờ. Chúa có thể muốn thanh niên đó yên lặng thờ phượng Chúa một thời gian hay phục vụ Chúa trong một hình thức khác để huấn luyện thái độ. Khi nào người ấy sẵn sàng, Chúa sẽ cho thực tập.  Cái khó là người thanh niên ấy hiểu và theo thời điểm mà Chúa ấn định.

 

Những gương sáng trong Kinh Thánh giúp ta thấy rõ điểm này: 

Giô-sép phải trải nghiệm mười ba năm trong tù vì một tội mà Giô-sép không phạm, trước khi được Chúa kêu gọi.

Môi-se chăn chiên chờ đợi bốn mươi năm trong sa mạc, sau đó mới lên núi gặp Chúa để nhận Mười Điều Răn.

Chúa Giê-xu cũng phải trưởng thành : “ khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.” Trước khi ra đời phục vụ, lúc ba mươi tuổi.

 

Chờ đợi thời điểm của Chúa không phải thụ động không làm gì cả. Nhưng chính là khoảng thời gian chuẩn bị tâm linh cho mục đích cao cả hữu ích cho cuộc đời. Sao cho không phải hoàn cảnh quyết định cho niềm vui mà là thái độ ứng xử với hoàn cảnh.  Thay đổi thái độ, bạn sẽ thấy cuộc chờ đợi đó vô cùng thỏa mãn.

 

Bạn cầu nguyện và cảm ơn Chúa về sự chuẩn bị của Chúa. Dù cho bạn không thấy hay không cảm biết, nhưng Chúa đang làm việc trong bạn qua thời gian chờ đợi đó.

 

Bài trướcHiệp Nguyện Tại Khu Vực I – Tỉnh Đăk Lăk
Bài tiếp theoĐiểm Nhóm Tây Sơn: Sức Sống Của Phúc Âm Tại Hội Thánh H’Mông.