Bài thứ 301: Tự Giải Phóng

654

Đọc Rô-ma 8:1-11

Câu căn bản: Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Giê-xu sẽ không bị kết tội nữa, vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Giê-xu đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Câu 1 và 2.

 

 

Suy niệm:  Voi là con thú lớn nhất trên đất. Tuy nhiên, người ta chỉ cần một sợi giây thừng chắc là có thể chế ngự nó. Đây là phương cách người ta áp dụng. Khi con voi còn nhỏ, người ta buộc nó vào một cây lớn. Trong nhiều tuần lễ nó giằng co dẫy dụa, nhưng sợi giây vẫn giữ chặt được nó. Dần dần, con voi bỏ cuộc, không giằng co nữa.

Thế rồi khi voi lớn lên đúng cỡ độ và sức mạnh, nó không vùng vẫy để thoát thân nữa. Nó vẫn tưởng rằng nó bị bắt giữ và không tự giải thoát nữa.

Ma quỷ cũng có thể dùng mưu nầy để trói buộc chúng ta vào tội lỗi. Nhưng Thánh Kinh bảo đảm cho chúng ta rằng: những ai ở trong Đấng Christ Giê-xu sẽ không bị kết tội nữa.vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Giê-xu đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Nhưng ma quỷ là kẻ thù của linh hồn chúng ta cứ cố bắt chúng ta tin rằng mình vẫn còn bị tội lỗi thống trị.

Chúng ta phải làm sao đây?

Chúng ta hãy nhớ đến việc Chúa Giê-xu đã làm trong Rô-ma 8:3:”Vì điều gì luật pháp không thể là được do xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm rồi; Ngài sai chính Con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi; Ngài đã kết án tội lỗi trong xác thịt.” Ngài đã phục sinh từ cõi chết và còn ban cho chúng ta Thánh Linh  “Nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong chúng ta mà ban sự sống cho thân thể hay chết của chúng ta.” Câu 11.

Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta hoàn toàn được tự do.

 

Bài trướcTHƠ: Tâm Sự
Bài tiếp theoBài thứ 302: Một Đời Sống Thánh Khiết