Bài thứ 302: Một Đời Sống Thánh Khiết

1040

Đọc 1 Phi-e-rơ 1:13-46

Câu căn bản: Nhưng như Đấng gọi anh em là Thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình.  Câu 15.

 

 

Suy niệm:  Đạo Chúa không phải một mớ triết lý, phải đọc cho nhiều để nhiền ngẫm hay chiêm nghiệm, nhưng lời dạy trong những câu Thánh Kinh vừa đọc là những mệnh lệnh cho một đời sống đã được Chúa cứu. Một đời sống đã nhận được ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu để thể hiện sự thánh khiết, kỉnh kiền, sùng mộ và thương yêu. Các nhà tiên tri khi xưa cho hay rằng: Chính các thiên sứ cũng ước ao được nhìn thấy những điều ấy. (1 Phi-e-rơ 1:10-12).

Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc lại mệnh lệnh cổ truyền ngày xưa: Hãy nên thánh, vì Ta là Thánh. Nhưng sợ rằng có người không hiểu “Nên thánh” nghĩa là gì, nên ông giải thích rõ:

1.       Hãy bền chí như thể thắt lưng. Nguyên văn là: Hãy thắt lưng tâm chí của anh em lạ! Hay có thể hiểu là: Hãy chuẩn bị tư tưởng để hành động. Đây là hình ảnh một người mặc áo dài lướt thướt, lấy thắt lưng thắt ngang bụng, cho áo vào bên trong gọn gàng để sẵn sàng làm việc.

Tư tưởng ta thường hay bay bổng mọi nơi và dễ dàng bị khuyng đảo hay ảnh hưởng. Tuy nhiên khi đã tin Chúa thì phải có chủ trương, có mục đích, không thể để tư tưởng gọi là:  “Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây,

 

                                    Để tâm hồn ràng buộc bởi muôn giây,

                                    Hay lưu luyến bởi trăm tình yêu mến…

               Nhưng phải tập trung và hướng về những giá trị cao đẹp, vinh quang và vĩnh hằng.

 

2.       Hãy tiết độ. Nguyên văn là: Phải tự chế. Đừng uống rượu quá chén. Đây là tự kỷ luật đối với các ước muốn của thể xác mình. Người của Chúa sống có định hướng và biết tổ chức đời sống cẩn thận, chứ không buông thả. Chỉ có lòng sùng mộ Chúa mới khiến ta tự chế được, vì ta không muốn Chúa buồn lòng.

3.      “Hãy” lấy sự trông cậy trọn vẹn chờ đợi ơn sẽ ban cho mình khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra.  Chữ quan trọng trong câu này là chữ “ơn”. Người tin Chúa được nếm biết ân sủng của Chúa một phần, nhưng trông mong ngày gặp Chúa để hưởng Ân Sủng Toàn Vẹn đó. Lúc ấy ta không còn lo sa ngã, bị cám dỗ hay là bỏ Chúa nữa, vì được cứu toàn vẹn.

 

Bạn biết nên thánh là gì chưa?

 

Bài trướcBài thứ 301: Tự Giải Phóng
Bài tiếp theoBan Đại Diện Thăm và Hiệp Nguyện Tại Khu Vực Huyện Chư Pứh – Gia Lai