Bài thứ 285: Chuẩn Bị Kỹ, Kết Quả Tốt

771

Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24.

 

 

Nếu Chúa đặt bạn trong một “phòng đợi” nào đó, đừng trách ai cả nhưng hãy lợi dụng những giây phút đó để được trưởng thành hơn.  Bạn được kêu gọi để hướng dẫn dân Chúa trong một buổi thờ phượng, khi bạn vào ngồi đợi, hãy lợi dụng giây phút đó để phát triển tấm lòng thờ phượng, sao cho những ý tưởng, lời nói và cử chỉ của bạn được hoàn hảo.  Bạn được kêu gọi phục vụ các trẻ em, thực ra chỉ là phụ tá thôi, nhưng hãy tự học, xem bài cho kỹ, phát triển kỹ năng dạy học, và chuẩn bị sẵn sàng.  Dù kêu gọi của bạn là gì, đừng bỏ mất thời gian, tận dụng khả năng, mài dũa cho bén, khi đến lúc hành động Chúa sẽ mở cho bạn cửa phòng đợi mà bạn đã sẵn sàng.

 

Muốn quét vôi một căn phòng hay sơn một cánh cửa, người thợ bỏ nhiều thì giờ để quét, cọ, cho thật sạch trước khi quét nước vôi hay nước sơn đầu tiên.  Chuẩn bị kỹ bao nhiêu thì khi quét vôi hay sơn xong, không phải lo nghĩ gì cả.

 

Vân động viên điền kinh cũng vậy, họ phải chuẩn bị từ bữa ăn thức uống và tập luyện theo đúng kế hoạch, như thế đến khi vào cuộc đấu mới dám nghĩ đến huy chương.

 

Chính Chúa Giê-xu cũng đã trải qua ba mươi năm trong một “phòng đợi” để chuẩn bị cho cuộc kêu gọi bước ra phục vụ quần chúng.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, con muốn nhận thức rằng Chúa là chủ của đời con, nhưng dù cho cánh cửa chưa mở ra ngay, con vẫn muốn trưởng thành trong Chúa và chuẩn bị sẵn sàng.  Xin đừng để con nóng nẩy vội vàng mà hỏng việc!

 

Bài trướcKết Quả Bầu Cử Hội đồng Giáo Phẩm Nhiệm Kỳ 2012-2014.
Bài tiếp theoĐiểm Nhóm Một Ngàn – Cần Thơ, Hình Thành Và Phát Triển.