Bài thứ 260: Tăng Cường Đức Tin (2)

598

Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”

Ma-thi-ơ 6:33.

 

 

Chúa dường như bảo rằng: Các ngươi đừng quá bận tâm về các vấn đề cơm áo, nếu các ngươi có lo, thì nên lo về mối tương giao giữa các ngươi và Cha trên trời.  Đó chính là điều nên quan tâm hơn cả, là điều nên tìm kiếm hơn cả.

 

Một lần nữa Chúa dùng từ “tìm kiếm”.  Từ này có nghĩa là hết lòng, tích cực, sống về vấn đề đó.  Chúa Giê-xu còn nói là “trước hết”  Trước hết hãy tìm kiếm…Trước hết đây nghĩa là, tổng quát, trên nguyên tắc, trên tất cả, ưu tiên nhất.  Chúa Giê-xu lại nhắc đến câu Ngài đã nói, Chúa như bảo rằng: Các ngươi quan tâm về những sự việc này và đặt chúng lên hàng ưu tiên.  Không nên làm như vậy.  Điều các ngươi nên đặt ưu tiên là nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài.  Đây là điều Chúa đã dạy trong bài cầu nguyện mẫu.

 

Ta cần nhiều thứ trong đời, nhưng khi đến với Chúa, không nói ngay: Xin cho chúng con hôm nay lương thực đầy đủ, mà phải nói:  Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh. Nước Cha mau đến. Ý Cha được nên ở đất như trời.  Rồi mới xin. ”Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng.  Chúa có ý nói gì khi Ngài bảo: Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời? Chúa không bảo người nghe Chúa cách để trở thành môn đệ của Chúa, nhưng Chúa bảo họ cách sử sự cho ra người tin Chúa.  Họ là những người đang ở trong nước Chúa, và vì họ đã ở trong rồi, họ phải tìm cho biết rõ hơn, nhiều hơn nữa.  Họ cần làm như Phi-e-rơ dạy là: Hãy chắc chắn về sự kêu gọi và được lựa chọn của mình.  Trong thực tế, có thể nói: vì là con của Cha trên trời, các ngươi cần tìm kiếm cho biết Cha rõ hơn nữa.  Tác giả thư Hê-bơ-rơ diễn tả thật rõ ý nghĩa này: Vì kẻ nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.  (Hê-bơ-rơ 11:6).  Trong nguyên văn câu này còn có thêm chữ chuyên lòng tìm kiếm Ngài.  Phải chuyên lòng tìm Chúa.  Nhiều người tin Chúa nhưng mất đi bao nhiêu phúc hạnh vì không để tâm trí và thì giờ chuyên tâm tìm kiếm Chúa . Cầu nguyện mỗi ngày và chuyên lòng tìm kiếm Chúa cho biết Chúa thật rõ và yêu Chúa thiết tha hơn là việc khác nhau.

 

Hơn nữa, hết lòng tìm kiếm nước Đức Chúa Trời còn có nghĩa là chúng ta phải nghĩ nhiều về nước Chúa và mối tương giao với Chúa, nhất là về tương lai vĩnh cửu của mình.  Phao-lô đã triển khai ý này trong 2 Cô-rinh-tô 4:17,18 như sau: Vì nỗi khổ đau nhẹ nhàng, tạm thời sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang rực rỡ muôn đời.  Chúng ta chẳng tìm tòi những điều thấy được, nhưng chú tâm vào những điều không thấy được; vì điều thấy được chỉ là tạm thời, còn điều không thấy được là trường tồn bất diệt.”

 

Nhưng trong câu này Chúa nói:  Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời  và sự công chính của Ngài…Tại sao lại có sự công chính ở đây nữa?  Công chính đây là đời sống thánh thiện.  Ta không những chỉ tìm kiếm nước Chúa trong nghĩa là đặt hết lòng quý mến của mình vào những việc trên trời, ta còn phải tích cực tìm sự thánh thiện nữa.  Chúa đã dạy: Phước cho những kẻ đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ.  Người tin Chúa phải tìm đến công chính, tìm đến chỗ giống như Chúa.  Tích cực tìm thánh khiết và càng ngày càng tăng trưởng trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa.  Đó là cách tăng cường đức tin của mình.

 

Nghĩa là, ta càng trở nên thánh thiện bao nhiêu, ta càng gần Chúa bấy nhiêu.  Ta càng gần Chúa bao nhiêu đức tin ta càng lớn hơn bấy nhiêu.  Đây chính là kinh nghiệm với Chúa.  Khi nào một biến cố xảy ra, ta chạy đến với Chúa cầu nguyện, mới nhận thấy rằng những ngày qua, tuần qua, tháng qua, có khi cả năm qua, mình đã hờ hững với Chúa không chuyên tâm tìm kiếm mặt Chúa.  Có lẽ cầu nguyện máy móc chiếu lệ thì có, nhưng bây giờ phải hết lòng, phải chuyên tâm mới được.  Ta cảm thấy mình có lỗi và thiếu lòng tin nơi Chúa.  Quy luật tâm linh là: Ta càng sống gần Chúa bao nhiêu ta càng ít quan tâm đến những sự việc thuộc trần gian này và lòng tin ta càng chắc chắn nơi Chúa hơn.

 

Như thế, nếu cần phải lo lắng một điều gì quan trọng và ưu tiên hơn cả, thì điều đó phải là tình trạng tâm linh của mình, việc gần Chúa và tương giao với Chúa của mình.  Nếu bạn quan tâm về tương giao với Chúa hơn cả, thì các mối lo lắng trong đời sẽ tan biến đi, và vấn đề cơm áo không còn là ưu tư nữa.

 

Cầu xin Chúa nhắc mỗi chúng ta luôn luôn các lời dạy của Chúa để cuộc đời mỗi chúng ta chứng nghiệm rằng lời Chúa là chân thật.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông TRẦN VĂN THINH.
Bài tiếp theoBồi Linh Thanh Niên Phía Nam Lâm Đồng.