Bài thứ 25: Tìm Chúa

773

 

 

Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng.

Giê-rê-mi 29:13.

 

 

   Bạn tìm Chúa ở nơi nào?  Có người tìm Chúa trong thiên nhiên, nhưng tìm như thế có khác gì đi tìm dấu chân của người nào đi trên cát hay trên tuyết.  Người khác tìm trong chính mình, nghĩ rằng nếu ở một nơi cô đơn vắng vẻ, chiêm nghiệm suy tưởng thì sẽ gặp được Chúa trong tâm thức. Nhưng có một cách tìm Chúa hay hơn tất cả.

 

   Câu Kinh Thánh trên đây là một lời Chúa hứa cho nhà tiên tri Giê-rê-mi từ nghìn xưa, nhưng đâu là nơi tốt nhất để khởi đầu nếu bạn muốn thật sự tìm Chúa?

 

   Bước thứ nhất: Mở ra những chương trong Kinh Thánh mô tả về Chúa.  Đừng căn cứ vào những gì bạn nghe người ta nói về Chúa.

 

   Bước thứ nhì: Thưa chuyện với Chúa qua lời cầu nguyện.  Khi bắt đầu cuộc tìm Chúa, bạn hãy nói như sau: “Lạy Chúa, xin Chúa mặc khải Ngài cho con và mở mắt tâm linh con để con được thấy Ngài. Xin mở tai con để con nghe được tiếng Chúa phán – không phải tiếng ai nói cho con biết về Chúa.”

 

   Bước thứ ba: Làm quen với những tín hữu thực sự biết Chúa.  Những người thực sự gặp Chúa sẽ làm cho đời bạn được phong phú hơn qua kinh nghiệm cá nhân của họ.

 

   Chúa rất muốn có một tương giao với bạn còn hơn bạn muốn biết Ngài nữa.  Chính vì thế mà Chúa đã sai chính Con của Ngài xuống trần thế để giới thiệu Ngài cho chúng ta.  Lời hứa của Chúa cho tiên tri Giê-rê-mi ngày xưa vẫn còn hiệu nghiệm, bạn hãy nhớ Chúa phán rằng: Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng.  Mong rằng bạn tìm được Chúa trong tháng Giêng này.

 

Bài trướcBài thứ 24: Hãy Vững Vàng, Chớ Rúng Động
Bài tiếp theoBài thứ 26: Khi Bất Mãn Với Chúa