Bài thứ 158: Một Chùm Chìa Khóa

662

Đọc Ma-thi-ơ 16:13-20; Khải huyền 1:18

Câu căn bản: Ta sẽ giao chìa khóa của vương quốc thiên đàng cho con; bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở ở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. (Ma-thi-ơ 16:19).

 

Suy niệm:  Chúa tin cậy chúng ta đến mức nào mà giao chìa khóa nước thiên đàng cho chúng ta?  Có người dạy rằng: nếu chúng ta chịu bỏ đi mặc cảm tự ti về chính mình thì nhiều điều kỳ diệu có thể xảy ra. Nhưng nói như thế không phải là chúng ta nên tự đề cao mình đâu.

 

Chúa giao cho các sứ đồ và những ai tin Ngài khả năng đưa dẫn người khác vào nước trời.  Chúng ta cũng có thể ngăn cản người khác vào nước trời qua thái độ và cách sống của chúng ta nữa.  Chúa giao cho chúng ta một trách nhiệm rất quan trọng, mỗi chúng ta cần ý thức như thế và làm trọn bổn phận của mình.

 

Nhiều người tin Chúa nhưng thấy khó nói về đức tin của mình cho người khác nghe, kết quả là mất đi niềm vui và bình an Chúa ban cho những ai vâng lệnh Ngài.  Nói về niềm tin không phải là khoe mình, nhưng khoe về Chúa và những gì Chúa đã làm cho mình.

 

Ta để ý thì sẽ thấy những chiếc chìa khóa mà Chúa giao: chìa khóa lắng nghe, chìa khóa chăm sóc, chìa khóa thảo luận, chìa khóa làm nhân chứng, chìa khóa cầu thay, chìa khóa thương yêu không thay đổi. Những chìa khóa này Chúa giao để chúng ta có thể mở những cánh cửa khác nhau mà chúng ta gặp trong đời.  Chúng ta đã được ban cho quyền năng để nhân danh Chúa mà tha thứ và để bảo đảm với mọi người về tình thương vĩnh hằng của Ngài.

Bài trướcChương Trình Hiệp Nguyện Bồi Linh Khu Vực Tp Hồ Chí Minh
Bài tiếp theoBài thứ 159: Đừng Giới Hạn Quyền Năng Chúa