Bài thứ 123: Bình an

434

Đọc Giăng 16:29-33

Câu căn bản: Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.  Câu 33.

 

 

Tĩnh niệm: Lạy Chúa, Chúa đã hứa giữ con trong bình an hoàn toàn nếu con để tâm trí con chú trọng vào Chúa.

 

Đây là bình an con cần hôm nay. Cuộc tranh chiến và căng thẳng trong đời con hiện nay đe dọa cướp lấy tâm trí và tấm lòng an tịnh và yên lặng. Con nhạy cảm đối với những con vi-rút của chán nản và bất mãn. Xin Chúa giúp con nhớ rằng bình an của Chúa là một chất kháng sinh cho con có thể sống trong mọi hoàn cảnh.

 

Xin Đấng ban bình an, cho con bình an của một tâm hồn thanh khiết và có cam kết, một tâm hồn tha thứ, chăm sóc đến người khác và thương cảm. Nguyện bình an sâu nhiệm của Chúa tràn ngập trong con, làm yên đi những sóng gió và từ con tuôn tràn sang những ai đang cần sự bình an của Ngài.

 

Con cầu nguyện nhân danh Vua Bình an, Đấng thì thầm trong tai con những lời này: “Ta để bình an lại cho các con. Ta ban bình an Ta cho các con. Bình an Ta cho các con không như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Giăng 14:27.

 

Bài trướcTrại Ban Điều Hành Các Ban Thiếu Niên Khu Vực TP. HCM
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm QN Chi Hội Bù Đăng Và Trao Giáo Vụ Lệnh Cho 34 Truyền Đạo