Bài thứ 10: Thái Độ

1043

 

 

Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt, lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt.  Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành tín Ngài lớn biết bao.  Ca-thương 3:22-23.

 

 

Hãy lưu ý đến thái độ.  Khi bạn cằn nhằn hay than phiền, người khác vì lịch sự không nói: “Thôi đi bạn!  Bạn cứ thuộc lòng những câu hát đau đớn chán chường ấy mỗi ngày không nhàm sao.  Chúng tôi mệt lắm rồi!”  Thật ra họ muốn nói lắm đó nhưng không dám đó thôi.  Chúa thì sao?

 

Khi dân Chúa ra khỏi Ai-cập, họ bắt đầu cằn nhằn và than phiền là họ không có những thứ rau tươi như ở Ai-cập.  Chúa nhân từ đã ban cho họ ma-na từ trời.

 

Chúa hỏi: “Hội chúng hung dữ nầy cứ phàn nàn với Ta cho đến chừng nào?” (Dân-số 14:27).  Không phải chỉ vì lương thực mà thôi, họ phàn nàn cả về sự lãnh đạo của Môi-se, những khổ cực và mọi việc xảy ra trong lúc ấy.

 

Trong thánh chức ở trần gian, Chúa Giê-xu từng la mắng các người dòng Pha-ri-si cũng như các môn đệ của Ngài về cằn nhằn và than trách, Chúa dùng cùng những từ mà sứ đồ Phao-lô về sau dùng: “Hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay cãi cọ” (Phi-líp 2:14).

 

Thái độ tiêu cực rất dễ lây, gây suy nhược và phạm tội, nhưng ta có thể trừ bỏ được.  Giải pháp không phải chỉ nói: “Khối gì người còn xấu hơn tôi!”, nhưng chính là định lại tầm nhìn của mình và tập trung vào những gì tích cực.

 

Thái độ rất quan trọng! Thái độ có thể vẫn tươi sáng mặc dầu hoàn cảnh, sức khoẻ ra sao.  Vâng, khi nào bạn cảm thấy kém vui hay chán nản, hãy tập trung ý nghĩ vào bản chất và đức tính của Chúa Toàn Năng là Đấng ban ân phúc dồi dào cho chúng ta.  Như nhà tiên tri Giê-rê-mi đã viết: Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt, lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành tín Ngài lớn biết bao. (Ca thương 3:22-23).  Hãy vui lòng xét lại thái độ của bạn hôm nay.

 

Bài trướcBài thứ 9: Không Cằn Nhằn
Bài tiếp theoLễ Cung Hiến Nhà Thờ Bảo Lộc