Bài thứ 1: Tân sinh

775

Đọc Thi-thiên 51:1-17

Câu căn bản:  Đức Chúa Trời ôi!  Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng.  Câu 10

 

Suy niệm:  Một giáo sư có thói quen bảo học trò xóa bảng cho sạch vào cuối giờ học trong ngày; khi tấm bảng đã xóa sạch, mọi người coi như bảng chưa bao giờ được viết gì lên vậy.

Đây chính là việc Chúa làm cho chúng ta khi chúng ta đến với Chúa xưng nhận tội lỗi của mình.  1 Giăng 1:9 ghi rằng:  “Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.”

 

Đã bao nhiêu lần trong đời bạn đã từng ao ước có thể bắt đầu lại tất cả cuộc đời như một tấm bảng được xóa sạch chăng?  Một trong những điều ưu tiên trong năm mới là đến với Chúa xưng nhận mọi lỗi lầm để được Chúa xóa sạch tâm hồn và ban cho một khởi đầu mới.

 

Sứ đồ Phao-lô đã làm như thế khi nói rằng:  “Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi, nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.”  Phi-líp 3:13-14

 

Lời cầu nguyện đề nghị đầu năm:

 

Lạy Chúa, ngày đầu năm mới con xin cảm tạ Chúa cho con qua một năm bình an hạnh phúc. Hôm nay bước vào ngày đầu năm, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, tội ác của con đã vi phạm trong suốt năm qua và cho con được bắt đầu lại tất cả với ân lành của Chúa.  Con xin cam kết dành thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày.  Nhân danh Chúa Giê-xu,  A-men.

 

 

Bài trướcCuộc Giải Cứu Thần Kỳ
Bài tiếp theoBài thứ 2: Lạc đường