Bài hát: Trung Thành Quản Trị Hội Thánh (Đại Hội Đồng Giáo Phẩm HTTLVN 2020)

2597

Bài hát: TRUNG THÀNH QUẢN TRỊ HỘI THÁNH
Phối âm: Lê Tú
Song ca: R’ô Ayơn & Thiên Ân
Thu âm & Mix: Vĩnh Lộc

Tải về File .PDF

download

Tải về File .MP3

download