Bài 97: Đấng Không Hề Biết Tội Lỗi Trở Nên Tội Lỗi

1021

 

 

   Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở thành tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

2 Cô-rinh-tô 5:21.

 

 

    Câu Kinh Thánh trên đây làm cho chúng ta giật mình và run sợ.  Đây không phải một câu Kinh Thánh đọc cho mau, cho qua.  Vì là người tin Chúa, chúng ta hết lòng biết ơn Chúa là đã được tha thứ tội lỗi. Chúng ta biết ơn Chúa vì đã được làm con nuôi của Chúa.  Tuy nhiên chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cái giá kinh khiếp mà Chúa Giê-xu đã phải trả để thanh tẩy tội ác cho chúng ta và cho chúng ta hưởng được công chính của Ngài.  Thật là kinh khủng khi nghĩ đến Con Đức Chúa Trời toàn thánh toàn thiện mà phải mang lấy tội ác toàn thế gian trên thân Ngài.  Làm sao Chúa Cha có thể nhìn đứa Con của mình mang đau thương khủng khiếp trên thập giá vì tội ác của chúng ta?

 

    Nhà tiên tri Ê-sai đã tóm tắt tình trạng của nhân loại rằng: “Tất cả chúng con đều trở nên như vật ô-uế, mọi việc công chính của chúng con như miếng giẻ bẩn thỉu” (Ê-sai 64:6).  Ngay cả thầy tế lễ Giê-hô-sua trong địa vị cao nhất của dân Chúa, mà bị coi là mặc áo rách rưới nhơ bẩn trước mặt Chúa (Xa-cha-ri 3:3). Sứ đồ Phao-lô, người đã lao nhọc cố sao cho được thánh thiện công chính trước mắt Chúa, nhận thức rằng mọi cố gắng để làm vừa lòng Chúa đều chẳng có giá trị gì hơn rác rến (Phi-líp 3:4-10).  Điều đau thương của nhân loại là không có gì chúng ta làm khả dĩ thỏa mãn đòi hỏi công chính thánh thiện của Chúa được.  Nhưng phép lạ của đức nhân từ của Chúa là Ngài đã đổi những “mảnh giẻ rách” của chúng ta để ban cho “lễ phục” của đức công chính (Xa-cha-ri 3:4).

 

    Trong cuộc trao đổi kinh khủng này, Đức Chúa Trời đã đặt tội ác của cả nhân loại trên Con Công chính Thánh khiết của Ngài.  Chúa Giê-xu trở thành có tội vì chúng ta.  Trải nghiệm cơn thịnh nộ của Cha đối với tội ác Ngài mang là điều đau đớn hơn cả sự ruồng bỏ của nhân loại và vết thương trên thân xác.

 

    Đừng bao giờ coi đức công chính Chúa đã ban cho bạn là chuyện dễ làm.  Đừng bao giờ coi việc tha thứ cho tội của bạn là chuyện đơn giản.  Tất cả đã khiến Đức Chúa Trời phải trả một giá kinh khủng để tha thứ bạn và khiến bạn thành công chính thánh thiện.  Hãy bước đi cho xứng đáng với đức công chính mà Ngài đã ban cho bạn.

 

Bài trướcHuấn Luyện Chấp Sự Tỉnh Bến Tre.
Bài tiếp theoLễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Ngãi Giao.