Bài 368: Mười Điều Huyền Nhiệm

960

 

 

Chúa Giê-xu đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình tôi tớ, và trở nên giống như loài người.

Phi-líp 2:7.

 

 

Trong Kinh Thánh có ghi lại 365 danh hiệu của Chúa Giê-xu. Một trong các danh hiệu ấy được ghi lại trong sách tiên tri Ê-sai 9:5, đó là:  “Danh Ngài là Đấng Kỳ Diệu…” (Bản KT cũ dịch là Đấng Lạ Lùng) Đấng Kỳ Diệu hay Đấng Huyền Nhiệm. Chúng ta nói về 10 điều huyền nhiệm đó:

 

1.     Huyền nhiệm giáng sinh. Mỗi cuộc ra đời đều huyền nhiệm cả, nhưng cuộc ra đời của Chúa Giê-xu đã được tiên đóan hàng thế kỷ trước đó, và vào đúng thời điểm, Chúa đã giáng sinh tại Bết-lê-hem xứ Do-thái. Đó là một huyền nhiệm.

 

2.     Sự vào đời huyền nhiệm. Ta phải tưởng tượng ra thiên đàng lúc ấy ra sao khi Chúa Giê-xu từ bỏ, để nhập thế làm người trong hình hài một em bé được sinh ra và nằm trong máng cỏ thấp hèn. Huyền nhiệm vào đời của Chúa cho chúng ta thấy đức nhân từ và hạ mình của Ngài đối với nhân loại tội ác.

 

3.     Cuộc đời thánh khiết huyền nhiệm. Chúa Giê-xu là Đấng sống trong đời nhưng không phạm tội. (Hê-bơ-rơ 4:15; Giăng 8:46).

 

4.     Cá tính của Chúa huyền nhiệm. Chúa là người, nhưng vẫn là thần linh. Chúa mệt mỏi như mọi người nhưng kêu gọi: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).

 

5.     Lời nói của Chúa huyền nhiệm. Chúa Giê-xu giảng truyền về Chúa Cha và Nước Trời với uy quyền và sức mạnh huyền nhiệm. Lời dạy của Chúa trong Phúc Âm vẫn còn thuyết phục và thu hút con người ngày nay.

 

6.     Việc làm của Chúa huyền nhiệm. Chúa đi đâu cũng thực hiện nhiều phép lạ, chữa lành bệnh tật, đuổi quỷ, khiến người chết sống lại.

 

7.     Sự chết của Chúa huyền nhiệm. Chúa Giê-xu sinh ra đời để chết.  Đó là một huyền nhiệm. Vì Chúa chết để làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Chúa là sinh tế vì Ngài vô tội, và được Chúa Cha chấp nhận để ai tin nhận Chúa Giê-xu chết hi sinh cho mình thì được cứu.

 

8.     Sự sống lại của Chúa rất huyền nhiệm. Ngôi mộ trống của Chúa ngày nay còn đó chứng minh Chúa Phục sinh và đắc thắng tử thần.

 

9.     Sự tái lâm của Chúa sẽ rất huyền nhiệm. Thiên sứ từng bảo các môn đệ nhìn Chúa thăng thiên rằng: “Đức Chúa Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy Ngài lên trời vậy.” (Công vụ 1:11”).

 

10.  Quyền năng cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Thiên sứ đã nói với Giô-sép, dưỡng phụ của Chúa Giê-xu trước khi Chúa sinh ra rằng: “Ngươi hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Ma-thi-ơ 1:21). Đó là quyền năng cứu chuộc huyền nhiệm của Chúa Giê-xu đã từng cứu vớt hằng triệu người Việt của chúng ta.

 

Bài trướcBài 367: Sứ Điệp Của Chúa
Bài tiếp theoChương Trình Truyền Giảng Giáng Sinh 2011 Tại HTTL Phú Trung.