Bài 354: Đánh Đổ Thần Tượng

613

 

 

Vậy, nhờ quyền năng của Chúa, đạo Chúa cứ tăng trưởng và ngày càng vững mạnh.

Công Vụ 19:20.

 

 

    Thế giới vào thời sứ đồ Phao-lô là thế giới thờ thần tượng. Không thần tượng nào được tôn kính tại thành Ê-phê-sô cho bằng nữ thần Đi-anh. Bức tượng lớn của nữ thần này được đặt trong một ngôi đền nguy nga và được coi như một kỳ quan của thế giới. Kỹ nghệ chế tạo tượng nữ thần này đã phát triển tại thành Ê-phê-sô nuôi sống nhiều người và làm cho tôn giáo thờ nữ thần Đi-anh lan rộng.

 

    Sứ đồ Phao-lô lúc ấy không đến Ê-phê-sô để lên án những người tôn thờ nữ thần Đi-anh, nhưng mạnh dạn phổ truyền Phúc Âm của Chúa Giê-xu. Khi Phao-lô giải bày về chân lý của Chúa, thì nhiều người nhờ lòng tin được giải thoát khỏi cảnh làm nô lệ cho tội ác, và việc thờ cúng thần Đi-anh trở nên sa sút. Sự tương phản giữa những tượng đẽo bằng đá với quyền năng của Đức Chúa Trời đã quá hiển nhiên. Đời sống thánh thiện của những người tin Chúa Giê-xu khác hẳn với những người còn tôn thờ thần tượng gỗ đá. Lời chứng của những người tin Chúa có sức mạnh thuyết phục đến nỗi kinh tế của thành này bị đảo ngược vì việc thờ cúng thần tượng bị suy giảm khi người ta tin nhận Chúa Giê-xu đông đảo.

 

    Một thần tượng không nhất thiết phải bằng gỗ hay đá nhưng là bất cứ điều gì thay đổi hướng tôn thờ của ta đối với Chúa. Xã hội chúng ta đang sống cũng như xã hội Phao-lô ngày xưa, rất nhiều thần tượng. Thay vì tôn thờ các bức tượng, người ta lựa chọn của cải, thú vui, địa vị như thần tượng và đem hết thời gian, tiền của và năng lực đổ vào các thứ ấy.

 

    Mỗi chúng ta như Phao-lô, được kêu gọi để sống một đời tin Chúa đắc thắng, có mục đích và vui tươi ngay giữa một thế giới đầy thần tượng này. Chúng ta không cần phải tìm ra và lên án những thần tượng ấy. Nhưng chúng ta chỉ cần thực hành đời sống tin Chúa cho đúng nghĩa, vui hưởng sự sống phong phú Chúa ban thì đời sống chúng ta sẽ tức khắc loại bỏ các thần tượng đó ngay. Chúng ta có thể bị chống đối và phân biệt đối xử của những người tức giận vì thấy sự khác biệt giữa Chúa và thần tượng của họ. Người ta cũng không ưa chúng ta khi thấy thần tượng của họ bị lật đổ. Tuy nhiên, hãy tôn vinh Chúa Cứu Thế, người ta sẽ thấy sự khác biệt và bị thu hút vào đời sống mà Chúa hứa ban cho mỗi người.

 

Bài trướcThư Chúc Mừng Giáng Sinh & Năm Mới.
Bài tiếp theoLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Phước Bình – Quảng Nam.