Bài 275: Những Nhắc Nhở Đau Thương

732

 

 

Bấy giờ có mấy người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đến xúi giục dân chúng. Họ ném đá Phao-lô, tưởng ông đã chết, nên kéo ông ra ngoài thành.

Công Vụ 14:19.

 

 

   Chúa có nhiều cách để giúp chúng ta tránh phạm tội, một trong những cách đó là cung cấp những nhắc nhở cho chúng ta để chúng ta không bao giờ dám bất tuân lệnh Chúa. Trước khi tin Chúa, Phao-lô tự cho mình là người công chính trước mặt Chúa. Nhưng trên thực tế, lúc đó Phao-lô đang lạc hướng đối với Chúa đến nỗi hung hăng bắt bớ và bách hại người tin Chúa cốt sao cho Chúa vui lòng! Phao-lô lúc ấy mù quáng đối với ý chỉ của Chúa đến nỗi nhìn Ê-tiên bị giết chết thảm hại, mà lòng như chai đá, và sau đó còn càng quyết tâm bắt bớ những tín đồ khác của Chúa Giê-xu.

 

   Trong Tân Ước có ghi lại hai cuộc sát hại bằng ném đá, đó là cuộc sát hại Ê-tiên và Phao-lô. Phải chăng ngẫu nhiên mà Phao-lô cũng bị ném đá như Ê-tiên? Dĩ nhiên là Chúa đã tha thứ cho Phao-lô, lúc ấy là Sau-lơ, liên can đến cuộc hạ sát Ê-tiên, nhưng Chúa vẫn nhắc nhở Phao-lô rằng chính vì tính kiêu ngạo mà Sau-lơ (Phao-lô) đã tham gia vào cuộc giết hại một người của Chúa. Kiêu ngạo đã làm Phao-lô mù quáng, có thể lại gây cho ông lầm lỡ nữa chăng? Chúa chỉ muốn nhắc nhở Phao-lô đó thôi.

 

   Chúa hoàn toàn công chính. Ngài thương yêu, tha thứ, nhưng không thỏa hợp về đức công chính của Ngài. Chúa thường đem những kinh nghiệm của chúng ta ra để nhắc nhở và dạy chúng ta về Ngài. Chúa tha thứ tội cho chúng ta, nhưng Ngài có những nhắc nhở đau thương về tội ác xấu xa để răn dạy chúng ta đừng tái phạm.

 

   Cảm tạ Chúa vì thương yêu chúng ta đến nỗi còn nhắc cho chúng ta nhớ hậu quả tai hại của kinh nghiệm phạm tội để chúng ta không tái phạm nữa.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Mục Sư Trí Sự LÊ YÊN.
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ 46 Năm Thành Lập HTTL Võ Đắt Và Triển Lãm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt nam.