Bài 191: Cầu Nguyện Với Quyền Năng Và Linh Nghiệm

1067

 

 

Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và linh nghiệm.

Gia-cơ 5:16b

 

 

   Chúa hứa cho mọi người tin Chúa rằng nếu chúng ta sống công chính và cầu nguyện nhiệt tâm, thì lời cầu nguyện của chúng ta linh nghiệm và đưa đến kết quả có ý nghĩa. Chúng coi lời hứa này như thế nào? Chúng ta có thể cãi: “Nhưng tôi có cầu nguyện mà không thấy gì cả?” Như vậy là lời hứa này không đúng chăng? Hay là lời Kinh Thánh này không thực tế? Hay là chúng ta cần xét lại chính mình xem có sơ sót gì không?

 

   Gia-cơ dạy rằng cầu nguyện nhiệt tâm có linh nghiệm. Như thế có lẽ chúng ta chưa hết lòng cầu nguyện chăng? Cầu nguyện với nhiệt tâm có nghĩa là không bỏ cuộc nhanh quá. Cũng có nghĩa là đã quyết tâm dành đủ thời gian cầu nguyện hay cầu thay. Nghĩa là kêu xin lên Cha tha thiết với cả tâm hồn. Cầu nguyện với nhiệt tâm vì biết rằng Thánh Linh trợ giúp mình và có khi cầu thay cho mình nữa (Rô-ma 8:26).

 

   Gia-cơ còn cho hay là sự công chính của người cầu nguyện bảo đảm có hiệu quả. Tiêu chuẩn công chính của Chúa khác với quan niệm của chúng ta, vì Chúa nhìn qua hành động của chúng ta, qua cả tư tưởng mà thẳng vào tâm hồn chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện mà không thấy có gì xẩy ra cả, thì vấn đề không thể từ Chúa mà từ chúng ta. Nếu chúng ta theo đúng đòi hỏi của Chúa, Chúa sẽ dẫn chúng ta cầu xin những điều phù hợp với các mục đích của Ngài, và Chúa sẽ trả lời cầu nguyện của chúng ta.

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh An Giang Lần Thứ 17 – Và Bầu Nhân Sự Đại Diện.
Bài tiếp theoBài 192: Đắng Cay