Bài 153: Bạn Của Chúa

904

 

 

 “Ta không gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng Ta gọi các con là bạn hữu, vì Ta đã bày tỏ cho các con tất cả những gì Ta đã nghe nơi Cha Ta.”

Giăng 15:15.

 

 

   Bạn không chọn làm bạn với Chúa, vì làm bạn với Chúa là do lời mời gọi của Chúa mà thôi. Trong Kinh Thánh Cựu Ước có hai nhân vật được đặc biệt mô tả là “bạn với Đức Chúa Trời” Ông tổ Áp-ra-ham đã đi sát gần với Chúa trong nhiều năm đến nỗi Chúa đề cập đến ông như bạn của Ngài: “Nhưng hỡi Y-sơ-ra-ên, con là đầy tớ Ta, hỡi Gia-cốp là kẻ Ta đã chọn. Các con là dòng dõi của Áp-ra-ham bạn Ta”. (Ê-sai 41:8). Người thứ hai là lĩnh tụ Môi-se: Đức Giê-hô-va nói chuyện với Môi-se mặt đối mặt như một người nói chuyện với bạn mình. (Xuất Ai-cập ký 33:11).

 

   Do bản chất của Chúa, Ngài chính là bạn đối với chúng ta. Chúa thương yêu chúng ta bằng tình yêu hoàn hảo nhất và với xuống đến chúng ta để cứu vớt mà chúng ta không có khả năng nào đáp lại. Mặt khác, những ai chuyên lòng kính thờ Chúa, thì Chúa cư xử với những người đó như bạn vậy. Vua Đa-vít khi xưa chuyên lòng thờ kính Chúa (1 Các Vua 11:4). Dù Đa-vít cũng có phạm tội, nhưng ông đã ăn năn sám hối và hết lòng thờ Chúa. (Thi Thiên 51:3-4; 103:3). Đa-vít vui khi mọi người thờ phượng Chúa (Thi Thiên 122:1). Đa-vít cũng ưa nói về Chúa cho người khác (Thi Thiên 51:13,15).

 

   Chúa Giê-xu gọi các môn đồ Ngài là bạn, vì Ngài đã tiết lộ cho họ những gì Ngài nhận được từ Chúa Cha, các môn đồ trở thành bạn của Chúa. Chúa cho chúng ta làm bạn với Ngài, đó là vinh hạnh mà không vị thần linh nào loài người đang tôn thờ làm như thế. Nhưng làm bạn với Chúa đòi hỏi một số nguyên tắc mà chúng ta phải giữ, vì Chúa là bạn đã hi sinh cứu chúng ta và chúng ta phải biết ơn Chúa bằng cách nhận lời mời gọi gặp gỡ trao đổi với Ngài mỗi ngày. Có như thế tình bạn mới nồng thắm và phước hạnh hơn. Đây chính là lý do mà chúng tôi mời bạn Học Biết Chúa Mỗi Ngày để giữ liên lạc thường xuyên với Chúa.

 

Bài trướcBài 152: Tin Cậy Chúa Trước
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Ông Nguyễn Văn Trực.