Bài 14: Chiến Trận … hay Kỷ Luật

562

    

 

    Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.

Hê-bơ-rơ 12 :6.

 

    Trong các tín hữu thường có khuynh hướng coi bất cứ việc bất hạnh nào xẩy ra cho mình là kết quả của một cuộc giao tranh tâm linh nào đó. Nghĩa là khi một việc xẩy ra thì lập tức cầu xin Chúa giải thoát. Vấn đề là sự cố ấy có thể không quan hệ gì đến Sa-tan hay với một trận chiến tâm linh nào. Sự cố xảy ra có thể giải thích là chúng ta đang gặt điều mình đã gieo và đang bị Chúa kỷ luật hơn là giải thích nỗi khó khăn mà ta phải chịu là do cuộc tiến công của Sa-tan chống chúng ta (Ga-la-ti 6 :7).

 

    Điều mà người ta hay nhầm tưởng là Sa-tan tiến công có khi lại chính là sự sửa phạt của Chúa là người Cha thương yêu con. Nếu bạn xao nhãng vai trò làm cha mẹ dạy con, Chúa có thể cho phép chúng sa vào tội ác. Nếu bạn tắc trách trong việc làm ở sở, Chúa có thể sửa trị bạn bằng cách cho gặp hậu quả. Những trường hợp như thế mà cầu nguyện xin Chúa nhẹ tay là dại dột. Vì Chúa kỷ luật bạn để bạn lưu ý và đem đến thay đổi trong đời bạn. Kỷ luật của Chúa sẽ không giúp ích gì cho bạn nếu bạn coi như là ma quỷ tiến công hay trận chiến tâm linh.

 

    Dĩ nhiên, không phải mỗi khó khăn xẩy đến cho bạn đều là sự sửa phạt của Chúa, nhưng Kinh Thánh dạy rằng Chúa sẽ sửa phạt bạn, vì Ngài yêu bạn.

 

    Nếu bạn hiểu lầm việc sửa phạt để huấn luyện của Chúa, bạn có thể trách Chúa vì sao không trả lời cầu nguyện hay là không bảo vệ bạn khỏi ma quỷ. Trong khi đó, Chúa sửa phạt bạn để cảnh cáo về nguy cơ bạn đang đối diện vì tội bạn phạm.

 

    Bạn có đang gặp những hoàn cảnh khó khăn chăng? Có thể là sửa phạt kỷ luật của Chúa chăng? Vì Chúa thương yêu chân thật, có thể sửa phạt đứa con của Ngài, để trở thành đứa con ngoan theo ý Ngài.