Bài 13: Vua Hòa Bình Đến

1238

Xa-cha-ri 9:9-10

Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái … Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước; quyền thế Ngài sẽ trải từ biển nầy đến biển kia, từ Sông cái cho đến các đầu cùng đất

Từ chương 9 trở đi, Xa-cha-ri được Chúa ban cho khải tượng rất xa trong tương lai, và hai câu 9 và 10 ở đây nói về Vị Vua Hòa Bình sẽ đến, Ngài cưỡi lừa con, con của lừa cái, đi trên đường phố Giê-ru-sa-lem.

Ai trong chúng ta cũng biết hình ảnh của Vị Vua này đã được ứng nghiệm trọn vẹn trong chức vụ của Chúa Giê-xu, khi Ngài lên Giê-ru-sa-lem trong kỳ lễ Vượt Qua cuối cùng. Ngài sai môn đồ của Ngài đến dẫn một con lừa con chưa có ai cưỡi, để làm phương tiện cho Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem. Dân chúng hai bên thành có lẽ đã quen biết và từng nghe lời tiên tri Xa-cha-ri ở đây, và họ đã nhìn nhận Chúa Giê-xu là Vua của Y-sơ-ra-ên đang đến, và Ngài đang làm ứng nghiệm trọn vẹn Lời Chúa qua tiên tri này. Dân chúng thành Giê-ru-sa-lem đã tung ngợi Chúa Giê-xu: “Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!’’ (Ma-thi-ơ 21:9).

Vua của thế gian này sẽ cưỡi ngựa chiến, họ chắc chắn sẽ đem theo binh khí và chiến chiến tranh, nên chẳng bao giờ tìm được sự hòa bình trọn vẹn cho Giê-ru-sa-lem và cho thế giới; nhưng Đức Chúa Giê-xu Christ cưỡi trên lừa chỉ về sự hiền hòa và nhu mì, Ngài đem sự bình an thật sự cho Giê-ru-sa-lem, và cho những ai đón nhận Ngài là vua của mình (Giăng 12:15).

Mùa Giáng sinh nhắc chúng ta về sự khiêm hạ, hiền nhu của Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, khi Ngài bằng lòng nhập thể, và hạ sanh nơi chuồng chiên máng cỏ. Và thông điệp đêm đông ấy muôn đời là thông điệp hòa bình: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:14)

Vượt thời gian, không gian, lời tiên tri của Xa-cha-ri đã được ứng nghiệm trong viễn cảnh rất rộng trong Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Vua hòa bình không chỉ cho Y-sơ-ra-ên mà còn cho cả thế giới này, không chỉ cho con người trong thế kỉ thứ nhất mà cho mọi người trong suốt 21 thế kỉ qua. Bạn và tôi hãy tin cậy trọn vẹn danh Chúa Giê-xu Christ và mời Ngài làm chủ cuộc đời mình, để sự bình an của Ngài tiếp tục ngự trị trên cuộc đời mỗi chúng ta.

Biên soạn: MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà Nguyễn Ngọc A
Bài tiếp theoKev Pehawm Haum Tus Tswv Siab – 10/1/2022