Bài 123: Sự Bảo Vệ Toàn Hảo Của Chúa

860

   Trong lúc còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã bảo vệ họ, không để mất một ai, trừ đứa con của sự hư mất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm.

Giăng 17:12.

 

 

   Không gì quỷ Sa-tan có thể làm cho bạn khiến bạn phải sợ hãi (2 Ti-mô-thê 1:7). Chúa Giê-xu đã lựa chọ mười hai môn đồ mà Cha đã giao cho Ngài và đã bảo vệ họ khỏi ma quỷ. Chúa Giê-xu sai các môn đồ vào trần gian là nơi họ gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm, nhưng Chúa Giê-xu đã khẩn xin với Cha để họ được bảo vệ, không bị ma quỷ cướp mất (Giăng 17:15).

 

   Đối với chúng ta cũng vậy, Chúa Giê-xu nói rằng, là chiên của Chúa, chúng ta được bảo vệ an toàn trong tay Cha mạnh mẽ (Giăng 10:28). Không có nơi nào an toàn cho bằng trong bàn tay của Chúa toàn năng. Bạn có tin như vậy không, hay bạn còn sợ Sa-tan hay phàm nhân làm hại? Sứ đồ Giăng khuyến khích chúng ta rằng chúng ta không cần phải lo sợ vì: “Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian.”(1Giăng 4:4).  Đây không phải chỉ là ý niệm thần học nhưng là thực sự sâu nhiệm mà bạn có thể vững tin.  Đây không phải chỉ là một sự thực để chiêm nghiệm cho được an toàn; đó là một lời hứa mà bạn có thể nương vào khi sống giữa thế gian thù nghịch và đe dọa làm hại này.

 

   Nhưng bạn hành động ra sao chứng minh bạn tin như thế nào, nếu bạn sống một cuộc đời sợ hãi, lo âu, minh chứng rằng bạn thiếu lòng tin vào sự bảo vệ của Chúa, mặc dù bạn có nói gì chăng nữa.  Hãy sống với lòng tin quyết rằng Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục cầu nguyện với Cha cho bạn.  Nếu bạn tin Chúa hoàn toàn, bạn không có gì phải lo sợ cả.

 

Bài trướcBài 122: Vì Chúa, Không Phải Vì Người
Bài tiếp theoBài 124: Niềm Vui Của Chúa Cứu Thế