Bài 122: Vì Chúa, Không Phải Vì Người

1041

 

 

   Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người.

Cô-lô-se 3:23.

 

 

   Có một khác biệt quan trọng giữa làm việc cho người và phục vụ Chúa.  Chúa luôn xứng đáng để được chúng ta nỗ lực mà làm.  Người ta sẽ làm chúng ta bất mãn, phản bội, bỏ qua và đối xử tàn tệ với chúng ta.  Có người luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải làm việc gì đó cho họ mà chẳng đáp ứng gì trả lại.  Trong quan điểm loài người, những người như thế không đáng cho ta phải hết lòng hay nỗ lực.  Như thế, ngoài lòng kính yêu Chúa ra, chúng ta có động lực nào khác thúc đẩy để phục vụ người khác không?  Chúa rất đáng được kính yêu, nhưng Chúa truyền lệnh là chúng ta cũng phải thương yêu người khác như Chúa đã yêu chúng ta.  Chúng ta phải yêu vợ, yêu chồng không phải vì các người đó xứng đáng được thương yêu, nhưng vì Chúa truyền dạy như thế (Ê-phê-sô 5:22-33).  Chúng ta phải đối đãi với bạn, không phải như họ đối với mình, nhưng phải thương yêu như Chúa thương chúng ta vậy (Giăng 13:14).  Khi chúng ta làm việc, không phải tương ứng với cách chủ nhân đối đãi với mình, nhưng theo như cách Chúa đối với chúng ta.  Chúa mới chính là chủ của chúng ta (Ê-phê-sô 6:5).

 

   Kém cỏi và lười biếng không có chỗ nào trong cuộc đời người tin Chúa.  Người tin Chúa phải giữ trung kiên, thánh thiện tại gia đình cũng như nơi làm việc.  Làm việc cho Chúa, khác hẳn với làm việc cho người, vì thái độ làm việc của chúng ta phản ánh những gì Chúa đã ban cho mình.  Công lao của chúng ta trở thành phục vụ Chúa.  Chúng ta không những chỉ thờ phượng Chúa ở nhà thờ vào Chủ Nhật, nhưng lao động của chúng ta trong tuần cũng là cách thờ phượng và cảm tạ Đấng đã cho chúng ta mọi thứ chúng ta sở hữu.  Khi người ta không đối xử với chúng ta tương ứng với những gì mình trông mong và cảm thấy cố gắng của mình là phí, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phục vụ Chúa.  Chúa bao giờ cũng xứng đáng cho chúng ta nỗ lực làm việc.

 

Bài trướcViệc Ngài Làm Cho Tỉnh An Giang.
Bài tiếp theoBài 123: Sự Bảo Vệ Toàn Hảo Của Chúa