Ánh Dương Nhiệm Mầu

527

Chiều nghiêng vai
Nghe trong gió tiếng gió lùa trong gió
Tiếng mưa rơi thê thiết cũ mềm
Đường phố chênh chao
Dòng đời chênh chao;
Mùa Đông đi qua thở dài ủ rủ
Mùa Đông đi qua giăng nhân thế nỗi sầu.

Cứu Chúa Giê-xu giáng thế giữa mùa Đông
Ngài là ánh dương giữa mùa Đông lạnh giá
Ánh dương giữa mùa Đông tăm tối cuộc đời.
Ánh dương mùa Đông không rực rỡ sắc màu
Hiền lành khiêm nhu trong dáng hình con trẻ
Chúa làm người, mang kiếp người, gánh tội thay con người.

Những cuộc đời ủ rủ bóng mùa Đông
Những bệnh tật của mùa Đông tuổi tác
Chúa Giê-xu sẽ là ánh dương mùa Đông nhiệm mầu, kỳ diệu
Đem ý nghĩa cuộc đời,đem hy vọng an vui.

Này nhe mưa rơi hay gió lùa hay phố phường xao xác
Đông về xin nhắn gửi khúc hoan ca
Đón chào Giáng sinh, đón chào Ngôi Hai hạ giáng
Cuộc đời này chỉ ý nghĩa khi có Giê-xu.

                                                  Lưu Ly