Ai Tiê Mnuih Mă Bruă Kpă Ênô – 26/8/2023

2969

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Kôrantô 13:9-13

 Êlan kliăng: “Kyuadah hmei mơak tơdah hmei jing awăt leh anăn diih jing ktang. Klei hmei wah lač čiăng kơ diih jing jăk klă” (II Kôrantô 13:9)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Khua ƀĭng kna Y‑Pôl čiăng kơ phung đăo Sang Aê Diê Kôrantô dưi mâo? Si ai tiê ñu mă bruă? Ya klei drei hriăm mơ̆ng ai tiê mnuih mă bruă kpă ênô kơ Aê Diê?

Hlăm klei blŭ knhal tuč hră, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lŏ dơ̆ng bi êdah ai tiê klei mĭn ñu hŏng klei čang hmăng phung đăo Kôrantô thâo săng wăt tơdah arăng dlăng ñu êdu awăt dưn, ƀiădah ƀuh klei hdĭp mngăt digơ̆ ktang, klei đăo kjăp, gĭr mâo klei hdĭp doh jăk, kluôm ênŭm snăn ñu hơ̆k mơak snăk (êlan 9). Ñu mơĭt hră anei truh êlâo kơ digơ̆ jing kyua ñu čiăng đru kơ phung ngă soh thâo kral klei soh pô leh anăn kmhal, čiăng kơ tơdah ñu nao bi tuôm hŏng digơ̆ snăn ñu “…amâo srăng ngă khăng ôh êjai kâo yua klei dưi Khua Yang brei leh kơ kâo čiăng đru diih hriê kơ prŏng leh anăn amâo djŏ čiăng mdlưh diih ôh” (êlan 10b). Khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi mklă djăp klei dưi Aê Diê brei hlăm Sang Aê Diê jing mă bruă leh anăn đru bi mđĭ ai Sang Aê Diê amâo djŏ mjhua klei dưi čiăng bi mdlưh hdơ̆ng pô ôh.

Ai tiê mă bruă Aê Diê mơ̆ng Y‑Pôl năng kơ drei tui hriăm. Wăt tơdah phung đăo Kôrantô mâo lu klei mčeh luar kơ ñu ƀiădah ñu ăt đru ba čiăng kơ klei hdĭp mngăt digơ̆ hriê kơ prŏng, ñu bi mĭn hlăm ai tiê sa čô mă bruă kơ Aê Diê srăng khăp leh anăn jing dĭng buăl kơ ayŏng adei (II Kôrantô 4:5). Ñu srăng săn asei pô kyua phung đăo ti Sang Aê Diê Kôrantô, čiăng kơ klei đăo digơ̆ hriê kơ prŏng snăn wăt tơdah arăng mčeh luar, dlăng kơ ñu msĕ mnuih arăng lui dưn mơh, amâodah êdu awăt dưn mơh ñu ăt kăn mđing rei (êlan 7, 9). Phung mă bruă kơ Aê Diê kpă ênô srăng dưm klei tŭ dưn pô mkăn hĭn kơ klei tŭ dưn kơ pô. Anăn jing ai tiê Khua Yang Yêsu tơdah Ñu hriê ti lăn ala (Y‑Markôs 10:45).

 Leh anăn knhal tuč, ñu akâo kơ phung đăo brei “jing jăk klă”, jing klei hdĭp ai tiê, mngăt, asei mlei dưi bi mlih kluôm čiăng ngă bruă jăk, amâo lŏ ngă klei soh ôh. Dưi ngă snăn diñu srăng thâo kơ klei khăp leh anăn klei êđăp ênang mơ̆ng Aê Diê dôk mbĭt hŏng diñu. Knhal tuč hră, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl amâo wơr akâo klei jăk mơak Aê Diê êbeh dlai hlăm diñu mơ̆ng klei wah lač hơêč hmưi, “Brei klei Khua Yang Yêsu Krist pap, klei Aê Diê khăp, leh anăn klei Yang Mngăt Jăk bi mguôp dôk mbĭt hŏng jih jang diih”

 Grăp čô đăo mâo Aê Diê bi mtlaih leh anăn iêô jing dĭng buăl Khua Yang čiăng mă bruă hlăm hdră mdê mdê. Klei yuôm bhăn jing amâo djŏ bruă prŏng amâodah điêt ôh, ƀiădah jing si ai tiê mă bruă. Brei mă bruă hlăm ai tiê jing sa čô dĭng buăl msĕ si klei Khua Yang Yêsu bi hmô.

Drei ƀuăn srăng mă bruă kơ Khua Yang hŏng ai tiê jing sa čô dĭng buăl mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni kơ Ih bi mtlaih leh kâo leh anăn brei kâo klei yuôm bhăn dưi jing dĭng buăl mă bruă kơ Ih. Akâo kơ Ih đru kâo dưm klei čiăng leh anăn klei tŭ dưn ayŏng adei êlâo hĭn kơ pô čiăng jih ai tiê mă bruă hlue si klei bi hmô mơ̆ng Khua Yang.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 10:1-43

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMuaj Lub Siab Ua Haujlwm Tseeb – 26/8/2023 
Bài tiếp theoTâm Tình Người Phục Vụ Chân Chính – 26/8/2023