Aê Diê – Phŭn Klei Čang Hmăng – 25/3/2022

866

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Kôrantô 1:8-11

Êlan kliăng: “Mngăt kâo dôk ñăt čang guôn knŏng kơ Aê Diê, mơ̆ng Ñu kbiă hriê klei kâo čang hmăng” (Klei Mmuñ Hđăp 62:5).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač kơ klei rŭng răng ñu dôk tuôm? Kơ ñu đăo knang hlăk tuôm hŏng klei anăn? Ya ngă ñu akâo kơ phung ayŏng adei wah lač brei? Si drei khăng čang hmăng kơ Aê Diê hlăm klei rŭng răng?

Hlăm kdrêč mphŭn pŏk hră II Kôrantô, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl amâo lač klă ôh ya klei dleh dlan ñu dôk tuôm ƀiădah drei thâo bŏ hŏng klei dleh dlan tơl ñu lač hlăk êjai ñu dôk ti čar Asi snăn klei dleh dlan anăn “êgao hnơ̆ng dưi tŭ”, ñu “êdu ai amâo mĭn dưi lŏ dôk hdĭp ôh” (êlan 8). Ñu tŭ klei ktrŏ kjham snăk, arưp kơ klei hdĭp tơl ñu lač msĕ si tŭ klei phat kđi brei djiê, ñu amâo lŏ dưi knang kơ ai ktang pô ôh. Khua ƀĭng kna brei thâo hlăk anăn ñu thâo săng knŏng Aê Diê jing Pô mâo klei dưi hlăm klei hdĭp leh anăn klei djiê srăng đru ñu. Khădah snăn, amâo djŏ knŏng hlăm boh klei anei ôh ñu knang kơ Aê Diê, ƀiădah ñu bi mklă ñu “Ñu srăng lŏ bi mtlaih hmei nanao” (êlan 10), jing ñu srăng lŏ dơ̆ng knang kơ Aê Diê čiăng Ñu srăng bi mtlaih. Kyua anăn ñu akâo kơ phung đăo hlăm Sang Aê Diê Kôrantô đru ñu wah lač brei kyua ñu đăo mâo lu mnuih wah lač, ñu srăng mâo klei pap brei, leh anăn srăng mâo lu mnuih myơr klei bi mni kơ Aê Diê leh Ñu hmư̆ klei wah lač (êlan 11).

Drei ăt thâo Klei Aê Diê Blŭ mtô “Jao bĕ kơ Ñu jih jang klei uêñ hnĭng diih, kyuadah Ñu răng kriê kơ diih” (I Y‑Pêtrôs 5:7), “Jih jang klei”, wăt tơdah klei anăn prŏng amâodah knŏng jing klei điêt hĭn. Khădah snăn, sĭt jih ai tiê dlăng wĭt klei hdĭp pô, drei ƀuh lu blư̆ drei knŏng dưm klei čang hmăng kơ Aê Diê sĭt gĭr leh jih ai tiê pô ƀiădah ăt kăn mâo klei tŭ jing rei. Ƀiădah, Aê Diê jing Ama Klei Khăp čiăng kơ drei nao giăm Aê Diê nanao, đăo knang kơ Khua Yang hlăm djăp boh klei drei tuôm msĕ si sa čô anak điêt jưh knang nanao kơ Ama hlăm adiê. Kyua ai tiê đăo knang kơ Aê Diê hŏng klei wah lač mơ̆ng ayŏng adei, Aê Diê srăng mơak đru kơ drei wăt tơdah klei dleh dlan anăn prŏng amâodah điêt.

Tơdah klei jăk jing klei găl kơ drei dưi bi êdah, snăn klei dleh dlan jing klei găl kơ drei thâo Aê Diê jing phŭn drei đăo knang. Đăm nao kơ Khua Yang sĭt drei amâo lŏ mâo hdră msir ôh, ƀiădah dưm ai tiê đăo knang kơ Aê Diê leh anăn jih ai tiê bi đru wah lač čiăng jih jang drei jing dŏ Aê Diê leh anăn jưh knang kluôm dhuôm kơ Khua Yang. Pô bi mtlaih leh drei ăt srăng lŏ dơ̆ng bi mtlaih drei hlăm jih êlan drei tui hlue Khua Yang.

Drei đaŏ knang čang hmăng kơ Aê Diê hlăm boh klei mâo mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê Pô Myang! Akâo kơ Ih đru kâo dưm ai tiê đăo knang kơ Ih leh anăn bi đru wah lač kơ ayŏng adei pô čiăng kâo thâo klei Ih bi mtlaih hlăm klei dleh dlan kâo tuôm.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: H’Êsther 2

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVajtswv Yog Chaw Cia Siab – 25/3/2022
Bài tiếp theoĐức Chúa Trời – Nguồn Trông Cậy – 25/3/2022