27 Thứ Sáu: CÁC BÁC SĨ đến thăm vị Vua mới ra đời.

785

27 Thứ Sáu

 

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:1-12

Những sự kiện theo sau sự Giáng sinh: CÁC BÁC SĨ đến thăm vị Vua mới ra đời.

 

Bối cảnh: Các “bác sĩ” (Magi) xuất phát từ tiếng Ba-tư, là từ chỉ về các nhà chiêm tinh. Họ đã nhìn thấy một ngôi sao hoàn toàn khác thường, và họ kết luận rằng đó là dấu hiệu của sự ra đời một vị vua mới của nước Y-sơ-ra-ên. Chúng ta không được cho biết có bao nhiêu bác sĩ. Nhưng phải có trên ba người chứ không như truyền thống, vì họ đã khiến cho cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối khi vào thành và hỏi về vị Vua mới ra đời của người Do Thái. (câu 5)

 

Lưu ý: Các lãnh tụ tôn giáo biết chính xác nơi Ngài được sinh ra. Họ trích dẫn lời tiên tri trong Mi-chê 5:1. Nhưng họ không phải là những con người của đức tin, vì thế họ không bày tỏ một chút quan tâm nào đến việc đi gặp Con trẻ. Lịch sử cho chúng ta biết một Hê-rốt tàn ác khủng khiếp như thế nào. Câu 7-8, Hê-rốt giả vờ có một sự quan tâm thuộc linh; nhưng câu 12, Đức Chúa Trời đã cảnh báo các bác sĩ đừng nói lại việc họ tìm thấy Con trẻ cho Hê-rốt biết.

 

Nghiên cứu sâu hơn:

    – Câu 9 – Các bác sĩ đã phản ứng thế nào đối với sự chỉ dẫn của vua Hê-rốt?

    – Câu 10-11 – Họ làm gì khi tìm được đích đến cuộc hành trình của họ?

 

Lưu ý: Đôi khi có sai lầm từ thực tế sự Giáng sinh. Giô-sép đã chuyển được gia đình mình đến trọ trong một căn nhà.

 

Áp dụng: Khi các bác sĩ đến để tìm kiếm hài nhi Giê-xu, họ đến với sự chuẩn bị những món quà để dâng lên khi thờ lạy Ngài. Khi thờ phượng Chúa, bạn chuẩn bị những gì để dâng lên cho Đức Chúa Trời?

 

Thánh ca 383, Hiến cả thảy cho Ngài.

Xin dâng hết Chúa thảy cho Giê-xu, tôi tình nguyện hiến chính thân nầy. Luôn yêu mến trông mong nơi Chúa thôi, hằng ngày sống dưới dân điển Ngài.

Hiến cả thảy cho Ngài, hiến cả thảy cho Ngài. Lạy Giê-xu tôi hiến cả thảy đây, hiến cả thảy cho Ngài.

 

Lời cầu nguyện: Lạy Chúa, khi con đến thờ phượng Ngài, xin giúp con luôn biết chuẩn bị chính đời sống con và những lễ vật để dâng lên Ngài.

 

Suy nghĩ cuối cùng: Những người đàn ông quý phái từ Ba Tư xa xôi cũng nằm trong số rất nhiều người TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC.

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

Bài trướcBài thứ 359: Bài Ca Giáng Sinh Đầu Tiên
Bài tiếp theoBài thứ 360: Loan Tin Mừng