Vượt Quá Mong Đợi – 13/5/2019

1657

 

Ê-xơ-tê 5:1-8

1 Ngày thứ ba, bà Ê-xơ-tê mặc đồ triều phục, và ra chầu đứng tại nội viện, đối trước cung điện vua. Vua đương ngự trên ngôi tại trong cung điện trước cửa đền. 2 Vừa khi vua thấy hoàng hậu Ê-xơ-tê đứng chầu nơi nội viện, thì bà được ơn trước mặt vua; vua giơ ra cho bà Ê-xơ-tê cây phủ việt vàng ở nơi tay mình. Bà Ê-xơ-tê lại gần và rờ đầu cây phủ việt. 3 Vua nói với bà rằng: Hỡi hoàng hậu Ê-xơ-tê, ngươi muốn chi? Cầu xin điều gì? Dầu xin đến phân nửa nước, cũng sẽ ban cho ngươi. 4 Ê-xơ-tê nói: Nếu nhiệm ý vua, xin vua và Ha-man ngày nay hãy đến dự tiệc yến mà tôi đã dọn cho vua. 5 Vua bèn bảo rằng: Hãy kíp vời Ha-man đến, đặng làm y như hoàng hậu đã nói. Đoạn, vua và Ha-man đi đến dự tiệc yến của bà Ê-xơ-tê đã dọn.
6 Trong lúc dự tiệc rượu, vua hỏi bà Ê-xơ tê rằng: Nàng xin điều gì? tất sẽ nhậm cho. Nàng cầu khẩn việc gì? Dầu đến phân nửa nước, cũng sẽ ban cho. 7 Bà Ê-xơ-tê đáp rằng: Nầy điều tôi cầu xin và sự tôi ước ao: 8 Nếu tôi được ơn trước mặt vua, và nếu vua lấy làm thiện mà nhậm lời tôi cầu xin và làm điều tôi ước ao, xin vua và Ha-man hãy đến dự tiệc yến mà tôi sẽ dọn, rồi ngày mai tôi sẽ làm theo lời vua dạy biểu. 

Câu gốc: “Vua nói với bà rằng: hỡi hoàng hậu Ê-xơ-tê, ngươi muốn chi? Cầu xin điều gì? Dầu xin đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho ngươi” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-suê-ru đã phản ứng thế nào khi nhìn thấy Hoàng hậu Ê-xơ-tê? Hoàng hậu cầu xin Vua A-suê-ru điều gì? Nhà vua đáp ứng ra sao? Chúng ta cần làm gì khi đối diện với nghịch cảnh?

Sau ba ngày toàn dân Giu-đa kiêng ăn, Hoàng hậu Ê-xơ-tê mặc triều phục đi yết kiến Vua A-suê-ru. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy đến với bà ngoài Đức Chúa Trời. Khi Vua A-suê-ru nhìn thấy Hoàng hậu Ê-xơ-tê đứng chầu vua nơi nội điện, một lần nữa bà lại được ơn trước mặt vua. Nhà vua đã đưa cây phủ việt về hướng hoàng hậu, để bà lại gần và rờ vào cây phủ việt ấy, đây là dấu hiệu cho phép bà yết kiến vua. Điều khiến chúng ta ngạc nhiên là Vua A-suê-ru chẳng những không nổi giận khi Hoàng hậu Ê-xơ-tê tự ý yết kiến vua, mà vua còn hỏi bà Ê-xơ-tê muốn cầu xin điều chi, ông sẵn sàng ban cho, dù là xin phân nửa vương quốc. Thật là một lời hứa hào phóng làm sao! Dẫu Vua A-suê-ru đã mở lời trước, nhưng không vì thế mà Hoàng hậu Ê-xơ-tê lại vội vàng tố cáo ông Ha-man ngay tại cung điện. Bởi bà biết rằng Vua A-suê-ru trong phút chốc, rất khó lòng tin rằng một quan chức cấp cao như ông Ha-man mà vua hết lòng tin tưởng lại có thể làm điều gì gian ác. Thêm vào đó, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bà vạch trần tội ác của ông Ha-man. Thế nên Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã mời vua và ông Ha-man đến dự yến tiệc bà đã chuẩn bị. Không ngần ngại gì cả, Vua A-suê-ru liền nhận lời và cũng truyền cho ông Ha-man đến dự. Trong bữa tiệc, Hoàng hậu Ê-xơ-tê cũng đã thật khôn khéo khi lại tiếp tục mời Vua A-suê-ru và ông Ha-man đến dự thêm một yến tiệc nữa vào ngày hôm sau để bà tiến hành kế hoạch tố cáo ông Ha-man.

Kế hoạch giải cứu dân tộc Giu-đa xem ra đã thành công bước đầu. Mọi việc xảy ra suôn sẻ và vượt quá sự mong đợi của toàn dân Giu-đa. Một lần nữa trong đời, Hoàng hậu Ê-xơ-tê lại kinh nghiệm được ơn thương xót lớn lao mà Đức Chúa Trời đã dành cho bà và dân tộc bà.

 Có nhiều lúc chúng ta rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tưởng chừng như không còn chút hy vọng. Nhưng nếu chúng ta dám can đảm đối diện với nghịch cảnh, nhờ cậy Chúa để tiếp tục bước đi, chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được ơn thương xót của Chúa trên cuộc đời mình y như Hoàng hậu Ê-xơ-tê và dân Giu-đa. Những điều Chúa làm là những điều vượt quá mọi sự suy tưởng và mong đợi của chúng ta. Thế nên, thay vì đau buồn tuyệt vọng trước nghịch cảnh, chúng ta hãy mạnh mẽ để đối diện với những khó khăn ấy, nhờ cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy những điều lớn lạ Chúa làm trên cuộc đời mình.

Bạn có vững tin vào quyền năng giải cứu kỳ diệu của Ngài trong mọi hoàn cảnh không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về cách mở đường kỳ diệu của Ngài cho con trong những gian truân của cuộc sống. Xin cho con cứ vững tin vào sự giải cứu của Ngài dù hoàn cảnh có ra sao.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 7.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org